Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / SES 411 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe THM Repertuvarı VII
İngilizce TURKISH FOLK MUSIC REPERTORY VII
Dersin Kodu
SES 411 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
4 2 4 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Deniz Güneş
Dersin Amaçları • Türk Halk Müziği’ne ait yapısal özellikler hakkında bilgiler öğretmek.
• Mahalli sanatçılar tarafından seslendirilmiş yöresel örneklere dayalı uygulamalar ile solo okuma becerisi kazandırmak.
• Türk Halk Müziğine ait örnek eserlerle repertuar geliştirmek.
Dersin Tanımı Aşıklama. Nefes. Mengi. Semah. Hoyrat. Müstezat. Divan. Tür sınıflaması dışında kalan eserler. Öğrencinin bireysel vokal özellikleri ve yatkınlık alanına yönelik eserler.
Dersin Çıktıları I. Türk Halk Müziği ezgilerinin kaynakları, yöresel tavır özellikleri ve çeşitli kavramlar hakkında bilgiler edinme.
II. Türk Halk Müziği’ne ait form ve türlerde eser örneklerine dayalı uygulamalar ile solo okuma becerisi kazanma.
III. Yöresel çeşitlilik ve nitelik bakımından repertuvar kazanma.
IV. Bireysel vokal özellikler doğrultusunda uzmanlık alanını geliştirme.
V. İnceleme ve uygulamaya dayalı bir anlayışla eserler üzerinde prozodi problemleri çözümleme yetisi kazanma.
VI. Üslup ve yorum kavramları hakkında edinilen bilgiler ve örneklerin incelenmesi yoluyla kişisel üslup geliştirme.
Önkoşullar SES 302
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar ____. 2008. Türk Halk Müziği Sözlü Eserler Antolojisi (1,2,3). Ankara: TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Yayınları.
____.TRT Türk Halk Müziği Repertuarı Nota Arşivi, Ankara: Müzik Dairesi Başkanlığı Arşivi.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Ses Arşivi
İTÜ TMDK Prof. Ercüment Berker Kütüphanesi, Arşiv, Dokümantasyon Birimi Ses Arşivi.
İTÜ TMDK Ses Eğitimi Bölümü Ses Arşivi.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023