Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 4339 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Askeri Müzik
İngilizce MİLİTARY MUSİC
Dersin Kodu
MUZ 4339 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Haşmet Altınölçek
Dersin Amaçları •Osmanlı- Türk askeri müziğini dönemlere göre değerlendirmek,
•Mehter müziği, bestecileri, eserleri ve türleri hakkında bilgi edinmek,
•Muzıkay-ı Humayun bestecileri, eserleri ve türleri hakkında bilgi edinmek.
Dersin Tanımı Türk devletleri ve Osmanlı’da yüzyıllara göre siyasi, askerî ve kültürel yaşam. Mehter ve Mehterhane kavramı. Mehter Müziği. Mehter müziği bestecileri. Mehter havaları ve repertuarı. Mehter Müziği’nde makam, usul ve türler. Mehter müziği çalgıları. Muzıkay-ı Hümayun. Askeri Bandolar.
Dersin Çıktıları I. Türk askerî müziğini dönemlere göre değerlendirme,
II. Osmanlı devletinin siyasi, askeri ve kültürel hayatı içerisinde askeri müziğin önemini kavrama,
III. Mehter müziği ve özellikleriyle ilgili bilgi edinme,
IV. Muzıkay-ı Hümayun ve askeri bandolar ile ilgili bilgi edinme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar Ders içeriğine ait yazısal bilgi ve görsel malzemenin izlenmesi .
Diğer
Ders Kitabı Sanal, Haydar. 1964. Mehter Mûsıkîsi: Bestekâr Mehterler Mehter Havaları, Ankara: Araştırma Dairesi Yayınları.
Diğer Referanslar Gazimihal M. R. 1955, Türk Askeri Muzikalar Tarihi, İstanbul: Maarif Basım Evi.

Williams, Albert. 1970. The Rise& Development of Military Music with An Introdution, NY: Freeport.

Türkmen, Mustafa Nuri. 2009. Osmanlıda Askeri Müzik: Mehter, İstanbul: AVK Yayınları.

Feldman, Walter. 1996. Music of Ottoman Court, Berlin: VWB

Quataert, Donald. 2000. The Ottoman Empire. 1700–1922, Cambridge: Cambridge University Press.

Reinhard, Ursula, Kurt. 1984. Musik der Türkei, Band 2: Die Volksmusik, Berlin: Internationale Institut für vergleichende Musikstudien.

Tura, Yalçın. 2000. Kantemiroğlu- Kitabü’l İlm’il Musiki, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Tezbaşar, Ahmet. 1975. Mehter Tarihi, Teşkilatı ve Marşları, İstanbul: Berksoy Basımevi.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022