Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / TEB 3111 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İleri Solfej I
İngilizce Advanced Solfeggio I
Dersin Kodu
TEB 3111 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
4 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Metin Eke
Dersin Amaçları Türk Müziğinin temel prensipleri ile belirli seviyede donanmış olan öğrencilerin; teorik müzik bilgileri ve uygulamalarına (nazariyat-usul-solfej) ilave ve bu konulara bağlantılı olarak “İleri Solfej” alanında üst düzey çizgide bilgilendirilmeleri gerekmektedir.
Dersin Tanımı Serbest ritimli ezgilerin diktelenmesi. Polifonik halk müziği ezgilerinin diktelenmesi. Türk Halk Müziği dizilerinin göçürülmesi. Göçürme, dikte ve deşifre çalışmaları.
Dersin Çıktıları - Öğrenci, Uzun Hava türünde ezgilerin otantik ses kayıtlarından nasıl dikte edileceğini öğrenir.
- Çok seslilik özelliği gösteren melodilerin diktelenmesi hususunda bilgi sahibi olur.
- Transpoze, dikte ve deşifre çalışmaları ile solfej alanında daha fazla birikim sahibi olur.
Önkoşullar YOK
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı YOK
Diğer Referanslar BARTOK, Bela, Küçük Asyada Türk Halk Musikisi,(çev. Bülent Aksoy)
İstanbul, 1991
İLERİCİ,Kemal , Bestecilik Bakımından Türk Musikisi Armonisi, İstanbul,1981
Ankara Devlet Konservatuarı Folklor Arşivi , 1936-1938 Derlemeleri
Dar’ül Elhan Konservatuarı Türk Halk Müziği Neşriyatı , İstanbul 1926- 1929
TRT Müzik Yayınları Dairesi Türk Halk Müziği Repertuarı.
TRT İstanbul- Ankara- İzmir- Erzurum Radyoları Ses Arşivleri
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024