Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / SES 455 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Barak Ağzı Repertuvarı
İngilizce REPERTORY IN BARAK STYLE
Dersin Kodu
SES 455 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
2 1 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Deniz Güneş
Dersin Amaçları • Barak Ağzında görülen tavır, ağız, hançere tekniklerine ait yapısal özellikler hakkında bilgiler öğretmek.
• Yöresel tavırlar açısından karakteristik özellikler içeren ve mahalli sanatçılar tarafından seslendirilmiş örnekler ile Barak Ağzı ezgilere özgü solo okuma becerisi kazandırmak.
• Türk Halk Müziğine ait örnek eserlerle Barak Ağzı repertuvar geliştirmek.
Dersin Tanımı Barak Ağzı hakkında bilgi, Gaziantep (Oğuzeli, Karkamış, Nizip) Yöresi ve Gaziantep dışındaki yörelerde (Çukurova, Kahramanmaraş, Hatay vd) Barak Ağzı ile ilgili bilgi ve uygulamalar.
Dersin Çıktıları I. Barak Ağzı ezgilerin kaynağı, dil ve ağız yapısı, yöresel tavır özellikleri hakkında bilgiler öğrenme.
II. Barak Ağzına özgü ağız, hançere ve tavır özelliklerini solo okuma becerisi kazanma.
III. Bireysel vokal özellikler doğrultusunda uzmanlık alanını geliştirme.
IV. Yöresel çeşitlilik ve nitelik bakımından Barak Ağzı repertuvarı geliştirme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Caferoğlu, Ahmet. 1995. Güney Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar. Ankara: TDK Yayınları.Aksoy, Ömer Asım. 1946. Gaziantep Ağzı III. İstanbul: TDK. D 23.
İTÜ TMDK Prof. Ercüment Berker Kütüphanesi, Arşiv, Dokümantasyon Birimi Ses Arşivi.
İTÜ TMDK Ses Eğitimi Bölümü Arşivi
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Ses Arşivi
Kalan Müzik Arşivi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024