Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / SES 231 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Ağız ve Hançere Teknikleri I
İngilizce REGIONAL VOCAL PERFORMANCE STYLES AND TECHNIQUES 1
Dersin Kodu
SES 231 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
2 - 4 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Deniz Güneş
Dersin Amaçları • Türk Halk Müziği vokal icrasında yer alan, yöresel, kültürel farklılıklar içeren ağızlar ve hançere tekniklerine özgü yapısal özellikler hakkında bilgiler vermek.
• Türk Halk Müziği yöresel ağız ve hançere tekniklerine özgü solo okuma becerisi kazandırmak.
Dersin Tanımı Ağız, Hançere kavramlarının THM icrasındaki yeri. Vokal icrada vurgu. Vibrato. Vibrato egzersizleri. Karakteristik Bölge ya da Yöre Ağızları. Oyun kaynaklı sözlü ezgilere özgü ağız- hançere teknikleri. Karakteristik türlere özgü ağız- hançere teknikleri. Maya. Arguvan Ağzı. Çamşıhı Ağzı. Yol Havası. Yayla Havası. Gurbet Havası. Kuzeydoğu Anadolu/ Azerbaycan Aşık Ağzına özgü ağız- hançere teknikleri. Kültürel farklılıklar içeren toplumlara özgü ağız- hançere teknikleri. Usta mahalli sanatçılara özgü ağız- hançere teknikleri.
Dersin Çıktıları I. Ağız, hançere, lehçe, şive vb. kavramlara ait tanımlar ile bunların Türk Halk Müziğindeki yeri hakkında bilgiler kazanma.
II. Anadolu’nun farklı yöreleri ile Rumeli, Azerbaycan ve Kerkük’te görülen, ölçülü ve serbest ritimli ezgilerdeki ağızlara özgü yapısal özelliklerin, birbiriyle benzeşen ve ayrışan yanlarını uygulamalı örnekler ile kazanma.
III. Hançere egzersizleri ile hançere kullanma yetisini geliştirme.
IV. Ağız ve hançere özellikleri içeren yöresel repertuvar geliştirme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Caferoğlu, Ahmet. 1951. Anadolu İlleri Ağızlarından Derlemeler, İstanbul: İ.Ü. Yayınları Caferoğlu, Ahmet. 1941. Anadolu Dialektolojisi Üzerine Malzeme II, İstanbul,: İ.Ü. Yayınları.
İTÜ TMDK Prof. Ercüment Berker Kütüphanesi, Arşiv, Dokümantasyon Birimi, Ses Arşivi.
İTÜ TMDK Ses Eğitimi Bölümü Ses Arşivi.
TRT İstanbul Radyosu Ses Arşivi.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021