Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 107 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bağlama I
İngilizce Instrument 1 (Bağlama)
Dersin Kodu
CAB 107 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 4 2 2
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Cihangir Terzi
Dersin Amaçları Değişik yörelerden( Ankara, Orta Karadeniz, Batı Karadeniz ) bağlama için tavır arz eden eserlerle ilgili bilgiler vermek.
Bağlama ailesinde tavır teşkil eden Kaşık ve Kol havalarının çalış tekniği ile ilgili örnekler vermek.
Geçilen parçalarla ilgili orijinal ses ve görsel kayıtlar dinletmek veya izletmek.
Geçilen parçalar üzerinde pekiştirici çalışmalar yapmak.
Dersin Tanımı Bağlama ailesinin (Meydan Sazı, Divan, Bağlama, Tanbura, Çöğür, Bağlama curası, Tanbura curası, Parmak curası.) tanımı ve tarihçesi. Bağlama ’da kullanılan düzenlerle ilgili genel bilgiler. Bozuk düzeninde egzersizler ve farklı yöre ezgilerinin icrası.
Dersin Çıktıları I.Değişik yörelerden bağlama için tavır arz eden eserlerle ilgili bilgi edinme.
II. Bağlama ailesinde tavır teşkil eden çalışların tekniği ile ilgili örnekleri öğrenme.
III. Bağlama için değişik yörelerden derlenmiş geleneksel ezgiler çalabilme.
IV. Geçilen parçalarla ilgili orijinal ses ve görsel kayıtlar dinleyerek tecrübe edinme.
V. Geçilen parçalar üzerinde pekiştirici ve süsleyici çalışmalar yapmayı öğrenme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar ATAMAN Sadi Yaver. Türk Halk Musikisi ve Bağlama Metodu
DURUL, M. Kenan, 2007. Bağlama Metodu, Bemol Müzik yayınları, İstanbul.
KURT, İrfan. 1989. Bağlama’da Düzen ve Pozisyon, Pan Yayıncılık, İstanbul.
PARLAK, Erol. 2001. Türkiye’de El ile Bağlama Çalma Geleneği ve ÇalışTeknikleri, İstanbul.
SAĞ, Arif / ERZİNCAN, Erdal. 2009. Bağlama Metodu, Cilt 1-2, Pan yayıncılık, İstanbul.
YENER, Sabri. 1996. Bağlama Öğretim Metodu, Trabzon.
Kültür Bakanlığı Yayınları. 1989. Türk Halk Müziği Çalgı Bilgisi, Ankara.
TRT Müzik Dairesi Yayınları THM Repertuarı Nota Serisi.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024