Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CSP 535 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Seste İleri İcra I
İngilizce Advanced Vocal Performance (Turkish Art Music) 1
Dersin Kodu
CSP 535 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Sinem Özdemir Göçeri
Dersin Amaçları 1.İleri icra kavramı ve ileri icrayı oluşturan unsurlar hakkında bilgi kazandırmak.
2.İleri icrada tavır, üslup hakkında bilgi kazandırmak.
3.İleri icra kapsamında uslup, tavır özellikleri ve süsleme öğelerini kullanabilme becerisi kazandırmak.
4.İleri icra kapsamında bireysel uzmanlık alanı ve solistik gelişimi sağlamak.
Dersin Tanımı İleri icrada ölçütler. Tavır. Üslup. İleri icrada süsleme öğelerinin kullanımı: Nüans. Vibrato. Apogiature. Çarpma. Glissando, Portamento. Trill. Mordant. Grupetto. Şarkı ve Yürük Semai formundaki eserlerle ileri icra. Öğrencinin bireysel vokal özellikleri ve uzmanlık alanına yönelik eserler.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar;

1.İleri icra kavramı ve ileri icrayı oluşturan unsurlar hakkında bilgi.
2.İleri icrada tavır ve üslup hakkında bilgi.
3.İleri icra kapsamında uslup tavır özellikleri ve ileri icra öğelerini kullanabilme becerisi.
4.İleri icra kapsamında bireysel uzmanlık alanı ve solist niteliği gelişimi.
5.İleri icra kapsamında repertuar kazanımı.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Atlığ, Nevzat-Salgar Fatih. 2003. Türk Müziği Klasikleri Türk Müziği Nota Dergisi 1-50, Bakırköy Konservatuarı Musiki Vakfı, İstanbul: Üstün Eserler Basım Sanayi A.Ş.
İstanbul Belediye Konservatuarı Arşivi. 1943. Türk Musikisi Klasikleri.
İTÜ TMDK Prof. Ercüment Berker& Prof. Ş.Şehvar Beşiroğlu Kütüphanesi, Arşiv, Dokümantasyon Birimi Arşivi.
TRT Türk Sanat Müziği Repertuarı. Ankara: Müzik Dairesi Başkanlığı Yayınları.
Kültür Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Nota Arşivi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021