Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 458 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bağlama VIII
İngilizce Bağlama VIII
Dersin Kodu
CAB 458 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
1 - 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Engin Şafak Gürler
Engin Şafak Gürler
Dersin Amaçları - Çalgının teknik icrasını öğrenmek,
- İlgili alana çalgı icrası ile katkı sağlamak
- Çalgının kullanım alanları ile ilgili katkı sağlamak
- Çalgıyla ilgili araştırmaları yönlendirmek
Dersin Tanımı THM repertuarındaki uzun havalar hakkında genel bilgiler. Uzun havaların yöresel ağız, müzik karakteri ve mahalli sanatçıları hakkında ayrıntılı bilgilendirmeler. Uzun havalar üzerine ilgili analitik çalışmalar. Bağlamada değişik düzenlerde ve dizilerde Doğaçlama (Açış, Yol gösterme) ve eşlik çalışmaları yapmak. Çalıp söyleme geleneğinde uzun havalara yönelik eser uygulamaları.
Dersin Çıktıları I- Serbest ritimli ezgiler ve uzun havaların türsel özellikleri üzerine genel bilgilendirmeler edinebilme
II- doğaçlamalar yapabilme
III- Değişik akort ve dizilerde açış yapabilme
IV- Uzun havalar üzerinde (Bozlaklar, Baraklar, Gurbet havaları, Yol havaları, Mayalar, Divanlar, Müstezatlar, Hoyratlar, Elezberler vb) müzikal analizler yapabilme
V- Solistlere uzun havalar kapsamında eşlik edebilme
Önkoşullar CAB 457
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Parlak, Erol. 2001. Türkiye’de El ile Bağlama Çalma Geleneği ve Çalış Teknikleri, İstanbul.
Sağ, Arif/Erzincan, Erdal. 2009. Bağlama Metodu, Cilt 1 -2, İstanbul: Pan Yayıncılık.
Diğer Referanslar Ataman, Sadi Yaver. 2007. Türk Halk Musikisi ve Bağlama Metod.
Durul M Kenan. Bağlama Metodu, İstanbul: Bemol Müzik yayınları.
İTÜ TMDK, Ercüment Berker Kütüphane Arşiv ve Dökümantasyon Birimi
Kurt, İrfan. 1989. Bağlama’da Düzen ve Pozisyon, İstanbul: Pan Yayıncılık.
Kültür Bakanlığı Yayınları. 1989. Ankara: Türk Halk Müziği Çalgı Bilgisi.
TRT Müzik Dairesi Yayınları. THM Repertuarı Nota Serisi.
Yener, Sabri. 1996. Bağlama Öğretim Metodu. Trabzon.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024