Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 778 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Oyun Havaları Repertuarı II
İngilizce Folk Dance Repertory
Dersin Kodu
CAB 778 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
2 1 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Metin Eke
Dersin Amaçları 1. Türk halk oyunları müzikleri hakkında bilgi ve repertuar edinmiş çalgı yorumcuları yetiştirmek.
2. Yöresel halk oyunlarının karakteristik çalınış tarz ve tekniklerini uygulayan çalgı yorumcuları yetiştirmek.
3. Anonim oyun havalarının diğer coğrafyalarda da tanınmasını sağlayacak icracılar yetiştirmek.
4. Dans müziklerinin karakterleri arasında analitik kurgu ve karşılaştırma yapabilen icracılar yetiştirmek.
Dersin Tanımı Horon havalarının müzikal karakterleri ve çalgısal icraları. Hora’ların müzikal karakterleri ve çalgısal icraları. Kaşık havalarının müzikal karakterleri ve çalgısal icraları. Kol havalarının müzikal karakterleri ve çalgısal icraları. Sallama havalarının müzikal karakterleri ve çalgısal icraları. Cirit ve Güreş havalarının müzikal karakterleri ve çalgısal icraları. Karşılama havalarının müzikal karakterleri ve çalgısal icraları.
Dersin Çıktıları I. Horonhavalarınınmüzikalkarakterleriniöğrenmeveçalgısalicralarınıyapma
II. Horalar’ın müzikal karakterlerini öğrenme ve çalgısal icralarını yapma
III. Kaşık havalarının müzikal karakterlerini öğrenme ve çalgısal icralarını yapma
IV. Kol havalarının müzikal karakterlerini öğrenme ve çalgısal icralarını yapma
V. Sallamave Karşılamahavalarının müzikal karakterlerini öğrenme ve çalgısal icralarını yapma
VI. Cirit ve Güreş havalarının müzikal karakterlerini öğrenme ve çalgısal icralarını yapma
Önkoşullar Halk Oyunları Repertuarı I
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Ataman, Sadi Yaver. 1957. 100 Türk Halk Oyunu, Istanbul: Yapı Kredi Yayınları.
TRT Müzik Dairesi Yayınları THM Oyun Havaları Repertuarı Nota Serisi
Diğer Referanslar TRT Müzik Dairesi Yayınları THM Repertuarı Nota Serisi
İTÜ TMDK Ercüment Berker Arşiv ve Dökümantasyon Birimi
İstanbul Belediyesi Kültür İşleri Dairesi; Sesli Arşiv Serisi
Kalan Müzik; Sesli Arşiv Serisi
TRT Müzik Dairesi Başkanlığı; Sesli Arşiv Serisi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024