Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / THO 428 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Horon Oyun Repertuvarı II
İngilizce HORON DANCE REPERTORY II
Dersin Kodu
THO 428 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
2 4 4 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Aydın Balcı
Dersin Amaçları • Horonların genel karakteristik özelliklerini öğretmek,
• Farklı horon türleri verilerek repertuvar oluşturmak,
• Ritmik ve melodik bilgiler vermek,
• Benzer karakterdeki horon oyunlarını kıyaslayabilmek
Dersin Tanımı Horon kavramı, temel hareketler, teknik kondisyon çalışmaları, kol-bacak koordinasyonu çalışmaları, horonların ritmik yapılarının incelenmesi, horon oyunlarının birbirine bağlanması çalışmaları
Dersin Çıktıları I. Horonların karakteristik özelliklerini öğrenme
II. Horonların temel formlarını öğrenme
III. Horonların ritmik yapılarını öğrenme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Demirsipahi, Cemil. 1980. Türk Halk Oyunları, İstanbul: İş Bankası Yayınları
And, Metin. 1974. Oyun ve Bügü, İstanbul: İş Bankası Yayınları
Prof. Ercüment Berker Kütüphanesi, Arşiv eve Dokümantasyon Birimi
Konak, Volkan. 1992. Akçaabat Erkek Horonları, İstanbul: İTÜ SBE Basılmamış Yüksek Lisans Tezi
Aslan, Jale. 1994. Horonlardaki Türkülü Oyunların İncelenmesi, İstanbul: İTÜ SBE Basılmamış Yüksek Lisans Tezi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024