Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / KMP 196 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Form Bilgisi II
İngilizce Musical Form 2
Dersin Kodu
KMP 196 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 1 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Şirin Karadeniz
Dersin Amaçları 1-Form bilgisinin temel kavramlarını, batı müziği anlayışı içinde çözümleme becerisi.
2-Form bilgisinin temel kavramlarını, makam müziği anlayışı içinde çözümleme becerisi
3-Formların çeşitlerini, biçimlerini, yapılarını algılama yetisi.
4-Formu oluşturan öğeleri tanıma becerisi.
Dersin Tanımı Makam müziği formlarını oluşturan öğeler, çalgı müziği formları, yöresel oyun havaları, sözlü formları oluşturan öğeler ve çözümleme, beste formu ve çözümleme, ağır semai, yürük semai, gazel, şarkı, divan formu ve çözümleme, Köçekçe, tavşanca, operet formu, türküler, koşma, mani, müstezad, semai,yıldız formu ve çözümleme, destan, ninni, kalenderi, kesik kerem, zeybek formu ve çözümleme, dini müzik formları ve çözümleme, ayin formu ve çözümleme, askeri müzik türleri ve çözümleme.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Yavaşça, Alaeddin, 2002. Türk Musikinde Kompozisyon ve Beste Biçimleri, İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı.
Diğer Referanslar 1. Özalp,M., Nazmi, 1992. Türk Musikisi Beste Formları, Ankara: TRT Müzik Dairesi Yayınları.
2. Akdoğu, Onur, 1996. Türk Müziğinde Türler ve Biçimler, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi
3. Öztuna, Yılmaz. 1990. Türk Musikisi Ansiklopedisi, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
4. Yekta, Rauf, 1987. Türk Musikisi, İstanbul: Pan Yayıncılık,
5. Tura, Yalçın, 2001. Kantemiroğlu,Edvarı I-II, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024