Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CSP 505 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Metot Hazırlama&Gelişt.(Ses)
İngilizce Method Preparation and Improvement (Voice)
Dersin Kodu
CSP 505 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Sinem Özdemir Göçeri
Dersin Amaçları · Dünyada ve Türkiye’de Şan ile ilgili teknik ve metotlar hakkında bilgi edindirmek
· Yenilikçi ve gelişmelere açık yöntemler bütününün kazanımını sağlamak.
· Şan metodu hazırlama ve geliştirme yöntemlerini öğretmek
Dersin Tanımı Metodoloji kavramına ve gelişimine tarihsel bakış. Foniatri hakkında detaylı bilgi. Dünyada kullanılan şan teknik ve yöntemleri ile ilgili bilgilendirme ve inceleme. Dünyada ekol olan şan metotlarını inceleme. Kişisel ses karakteristiğine ve problemlerine uygun çözüm yöntemleri. Metot hazırlama ve geliştirme yöntemleri. Türk müziğine yönelik şan metodu hazırlama ve geliştirme çalışmaları.
Dersin Çıktıları I. Metodoloji kavramı ve gelişimi hakkında bilgi
II. Dünyada ve Türkiye’de yazılmış şan metotları üzerinde karşılaştırmalı olarak analiz edebilme ve kritikler yapabilme becerisi
III. Dünyadaki şan teknikleri ve gelişimleri hakkında bilgi
IV. Metot hazırlama ve geliştirme yöntemlerini kavrayabilme
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar · Çevik, Suna. 1999. Müzikte Söz Öğesinin Önemi, Dilin Müziğe, Müziğin Dile Etkileri, Kültür Ve Turizm Bakanlığı I.Müzik Kongresi Bildirileri, Ankara Evren Ofset
· Karcı, Kirazlı, Uluöz, Cura. 1990. Şanda Fonasyon Ve Solunumun İncelenmesi, Otolarengolojide Ve Sanat Dallarında İnternasyonel Sempozyumu Bildirileri. İstanbul.
· Manchester, Arthur L. 1990. Ses Üretiminin Temelleri Üzerine Oniki Ders, Folklora Doğru Dergisi, Dans – Müzik – Kültür Araştırmaları, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Matbaası.
· Schmidh, Jan.1998. Basics Of Singing Wadsword Publishing.
· Şenbay Nüzhet; “Söz Ve Diksiyon Sanatı” Altan Matbaacılık Ltd.Şti. İSTANBUL 1993
· Şenocak, Fikri. 1990. Fonasyonun Anatomik Ve Fizyolojik Özellikleri, Otolarengolijide Ve Sanat Dallarında Disfoniler Internasyonal Sempozyumu Bildirileri. İstanbul.
· Manuel Parricio Rodriguez Garica Şan Metodu
· Nicola Vaccai Şan metodu
· Songül Karahasanoğlu, Elif Damla Yavuz, Elif Damla Yavuz, "Müzikte Araştırma Yöntemleri", 2/2015, İstanbul: İTÜ TMDK
· Weber, Max, Çevirmen:Vefa Saygın Öğütle , Sosyal Bilimlerin Metodolojisi , 2012, Küre Yayınları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024