Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CSP 530 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Resital 1
İngilizce Recital 1
Dersin Kodu
CSP 530 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Jülide Gündüz
Dersin Amaçları 1. Teknik alıştırmalar ve etüdler ile öğrencilerin teknik ve müzikal becerilerini geliştirmek.
2. Öğrencilere kendilerine sunulan bilgileri özümseyip farklı durumlara adapte ederek eserlerde karşılaştıkları müzikal ve teknik zorlukları çözmede inisiyatif gösterme alışkanlığı kazandırmak.
3. Öğrencileri farklı besteciler ve müzik stilleri ile tanıştırmak
Dersin Tanımı İcracıların çalış ya da söyleyiş tekniklerindeki nitelikleri göz önünde bulundurularak teknik ve artistik becerilerin geliştirilmesi. Repertuar kurgulama. Seçilen eserlerde teknik ve yorum çalışmaları. Resital programının jüri önünde icrası.
Dersin Çıktıları 1. Çalgı ya da seste yüksek bir yetkinlik düzeyi kazanmak için tecrübe sahibi olurlar.
2. Çalgı ve ses tekniğinde karşılaşılan sorunların çözümüne ulaşırlar.
3. Önemli icracılar, besteciler ve stilleri, tarihsel icra usulleri gibi müzikoloji ve müzik estetiğine dair konularda bilgi sahibi olurlar
4. Dönem boyunca üzerinde çalıştıkları resital programını yarıyıl sonunda icra etme becerisi, edindiği performansa yönelik bilgileri yorumlayabilme becerisi kazanırlar.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Pierce, Alexandra. 2007. Deepening Musical Performance Through Movement. Bloomington: Indiana University Pres.
Conable, Barbara. 2000. What Every Musician Needs to Know About the Body. Andover Press, USA.
Barlow, Wilfred. 1990. The Alexander Technique. Rochester: Healing Arts Press.
Cone, Edward T. 1968. Musical Form and Musical Performance. New York: W.W.Norton.
Meyer,
Leonard B. 1956. Emotion and Meaning in Music. Chicago: University
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024