Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / SES 132 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe THM Repertuvarı II
İngilizce TURKISH FOLK MUSIC REPERTORY 2
Dersin Kodu
SES 132 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
2 - 4 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Deniz Güneş
Dersin Amaçları • Türk Halk Müziği’ne ait yapısal özellikler hakkında bilgiler öğretmek.
• Mahalli sanatçılar tarafından seslendirilmiş yöresel örneklere dayalı uygulamalar ile solo okuma becerisi kazandırmak.
• Türk Halk Müziğine ait örnek eserlerle repertuar geliştirmek.
Dersin Tanımı Türk Halk Müziğinde yörelere göre değişen tavır özellikleri ve Türk Halk Müziği formları hakkında genel bilgiler. Güneydoğu Anadolu, Kerkük, Azerbaycan, Orta Anadolu, Akdeniz ve Çukurova yörelerine ait anonim karakterli ölçülü eserler, şehir halk müziği tavrı anonim eserler. Uzunhavalar.
Dersin Çıktıları I. Türk Halk Müziği ezgilerinin kaynakları ve yöresel tavır özellikleri hakkında bilgiler edinme.
II. Türk Halk Müziği’ne ait form ve türlerde eser örneklerine dayalı uygulamalar ile solo okuma becerisi kazanma.
III. Yöresel çeşitlilik ve nitelik bakımından repertuar geliştirme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar ____. 2008. Türk Halk Müziği Sözlü Eserler Antolojisi (1,2,3). Ankara: TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Yayınları.
____.TRT Türk Halk Müziği Repertuarı Nota Arşivi, Ankara: Müzik Dairesi Başkanlığı Arşivi.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Ses Arşivi
İTÜ TMDK Prof. Ercüment Berker Kütüphanesi, Arşiv, Dokümantasyon Birimi Ses Arşivi.
İTÜ TMDK Ses Eğitimi Bölümü Ses Arşivi.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024