Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / SES 466 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bozlak Ağzı Repertuvarı
İngilizce Bozlak Style Repertoire
Dersin Kodu
SES 466 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
2 1 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Erhan Uslu
Dersin Amaçları 1. Bozlak Ağzında görülen tavır, ağız, hançere tekniklerine ait yapısal özellikler hakkında bilgiler öğretmek.
2. Yöresel tavırlar açısından karakteristik özellikler içeren ve mahalli sanatçılar tarafından seslendirilmiş örnekler ile Bozlak Ağzı ezgilere özgü solo okuma becerisi kazandırmak.
3. Türk Halk Müziğine ait örnek eserlerle Bozlak Ağzı repertuvar geliştirmek.
Dersin Tanımı Bozlak Ağzı hakkında bilgi. Türkmeni Bozlak, Teber Ağzı (Abdal Ağzı), Çukurova Ağzı, Aydos, genel sınıflama dışında kalan Bozlaklar ile ilgili bilgi ve uygulamalar.
Dersin Çıktıları I. Bozlak Ağzı ezgilerin kaynağı, dil ve ağız yapısı, yöresel tavır özellikleri hakkında bilgiler öğrenme.
II. Bozlak Ağzına özgü ağız, hançere ve tavır özelliklerini solo okuma becerisi kazanma.
III. Bireysel vokal özellikler doğrultusunda uzmanlık alanını geliştirme.
IV. Yöresel çeşitlilik ve nitelik bakımından Bozlak repertuvarı geliştirme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Günşen, Ahmet. 2000. Kırşehir ve Yöresi Ağızları. Ankara: TDK Yayınları, s.1-506.
Caferoğlu, Ahmet. 1995. Orta Anadolu Ağızlarından Derlemeler, Ankara: TDK Yayınları, s.1-276)
Parlak, Erol. 1990. Bozlaklar (İ.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, s.1- 110)
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021