Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CSP YLT / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Tez Çalışması
İngilizce GRADUATION THESIS
Dersin Kodu
CSP YLT Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Cihangir Terzi
Dersin Amaçları Bu ders ile;
1. Bilimsel araştırma üslubuna uygun araştırma yapabilmek ve elde edilen verileri akademik yazım kuralları doğrultusunda yazıya dökebilmek.
2. Yapılan çalışmayı jüri önünde savunabilmek.
amaçlanmaktadır
Dersin Tanımı Tezin başlığının, amacının, kapsamının, ve yöntemlerinin belirlenmesi; tezin konusu hakkındaki kaynakların araştırılması; tezin içeriğinin planlanması; alt başlıklarının oluşturulması; verinin sınıflandırılması; verinin işlenmesi ve yorumlanması; sonucun yazılması.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar;
1.Kendi alanı ile ilgili bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme ve öğrenme yetkinliği.
2.Araştırmada amaç, kapsam ve uygun yöntemleri belirleme konusunda yetkinlik
3.Araştırmada içerik planı yapma, bilgileri sınıflama, yorumlama ve sonuca ulaşma konusunda bilgi, beceri ve yetkinlik.
4.Tezi ile ilgili araştırdığı konuda bilgi
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Konunun gerektireceği kuramsal yayınlar danışman ve tez öğrencisi tarafından birlikte önerilecektir
Diğer Referanslar Konunun gerektireceği kuramsal yayınlar danışman ve tez öğrencisi tarafından birlikte önerilecektir
Sampsel, Laurie J. (2008). Music Research: A Handbook, Oxford University Press.
Booth, Wayne C. 2003. The Craft of Research, The University of Chicago
Press.Crabtree, Phillip, Donald Foster. (2005). Sourcebook for Research in Music, Indiana University Press.
Herbert, Trevor. (2003). Music in Words: A Guide to Researching and Writing About Music, London: ABRSM Publishing.
İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü; (2010), Bitirme Çalışması Kılavuzu, İstanbul .
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024