Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / KMP 204 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Türk Müziği Literatürü II
İngilizce The Literature of Turkish Music II
Dersin Kodu
KMP 204 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 - 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Neşe Yeşim Altınel Çoban
Dersin Amaçları • 13. yüzyıldan günümüze Türk makam müzik besteciliği hakkında bilgi sahibi olmak.
• Kompozisyonları kronolojik olarak tasnif edebilmek ve çözümleme yapabilmek.
• Dönemlerine göre bestecilerin eserlerini dinleme ve üsluplarını tanıma yetisi
Dersin Tanımı 13. yüzyıldan 18. yüzyıla, Osmanlı dönemi Türk makam müziği bestekârlarının yaşadığı sosyo-kültürel konum, bestecilik anlayışları, tarihsel süreç içerisinde kompozisyonların gelişimi, değişimi ve ayırıcı özellikleri
Dersin Çıktıları I. 18.yy. Türk makam müziğinin tarihsel gelişimi ve değişimi hakkında bilgi sahibi olma.
II. 18.yy. Türk makam müziği bestekârlarının üslupları hakkında fikir sahibi olma.
III. 18. yy. Türk makam müziği besteleri hakkında bilgi sahibi olma ve çözümleme.
IV. 18. yy. Türk makam müziği eserlerini dönemsel olarak tanıma.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Özalp, Nazmi. 1992, Türk Musikisi Beste Formları. İstanbul:
Töre, Abdülkadir. 1984–1985, Türk Musikisi Klasikleri –İlahiler. İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı
Yekta, Rauf. 1986, Türk Musikisi . İstanbul: Pan Yayıncılık
Karadeniz, M. Ekrem. 1965, Türk musikisinin Nazariye ve Esasları .Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Prof. Dr. Ercümend Berker Kütüphanesi Arşiv ve Dökümantasyon Merkezi
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023