Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 236 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Viyola IV
İngilizce VIOLA IV
Dersin Kodu
CAB 236 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
1 - 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Zeynep Barut
Dersin Amaçları - Çalgının teknik icrasını öğrenmek,
- İlgili alana çalgı icrası ile katkı sağlamak
- Çalgının kullanım alanları ile ilgili katkı sağlamak
- Çalgıyla ilgili araştırmaları yönlendirmek
- Türk Müziğinin ihtiyacı olan nitelikte yorumcular yetiştirmek,
- Her anahtarı okuyabilen ve transpozisyonda zorluk çekmeden taksim yapabilen
yorumcular yetiştirmek
Dersin Tanımı çalış teknikleri için yazılmış alıştırmalar, etütler ve eserler.
Makamsal çalışmalar,dizi çalışmaları, aranağmeler, peşrev ve saz semaileri. Bu makamlarda transpozisyon çalışmaları
Dersin Çıktıları I- Çalgıya özgü teknik becerileri geliştirme
II- Çalgı repertuarını seslendirme
III- Türk müziği makamları ve aralıklarını seslendirme
IV- Transpozisyon yapabilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Suzuki, Shinichi. 2000. Suzuki Viola School, Volume 3/4 Revised Edition, Miami: Summy Birshard Inc.
H:sıtt Vıola Methods
Fiorillo, Federigo - 31 Selected Studies - Viola - edited by Joseph Vieland - International Edition

Bruto, Michelini. School for the Viola, Exercıses- Scales- Arpeggıos , Milano

Barut. Zeynep Vıyola Eğitimi I, Pan Yayıncılık 2017
Diğer Referanslar TRT İst. Radyosu Türk Müziği Nota Arşivi.
Barut, Zeynep. 2009. Türk Musikisinde Beylik Aranağmeler, İstanbul :
Pan Yayıncılık.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023