Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 218 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kaval IV
İngilizce Kaval IV
Dersin Kodu
CAB 218 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
2 4 4 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Cihan Yurtcu
Dersin Amaçları 1) Kaval’da ileri icra bilgi ve becerilerini kazandırmak
2) Çalgının sistemli ve metotlu icra edilmesini sağlamak
3) Solist icracı olabilme ölçütleriyle birlikte, eşlik etme ölçütlerini de kazandırmak
4) Ulusal ve uluslar arası alanlarda Türk ve Dünya müziklerini gerek solo, gerek orkestra içerisinde ileri düzeyde icra ederek kendi ekolünü başarıyla temsil edebilecek solist nitelikli icracılar yetiştirmek.
5) Kaval’ın teknik kapasitesini en üst düzeyde kullanabilen icracılar yetiştirmek suretiyle, Türk Halk Müziği’nin orkestral yapılanmasına ileri düzeyde katkıda bulunmak
Dersin Tanımı Tespit edilmiş Türk Halk Müziği dizilerinde Kaval’ın 1.ve 2. perde düzenlerinin kullanımı; Garip dizisi için 2. ve 1. perde düzenlerinde repertuar uygulamaları. Bozlak dizisi için 2. ve 1. perde düzenlerinde repertuar uygulamaları. Misket dizisi için 1. ve 2. perde düzenlerinde repertuar uygulamaları. Tatyan Kerem dizisi için 1. ve 2. perde düzenlerinde repertuar uygulamaları. Müstezat dizisi için 1. ve 2. perde düzenlerinde repertuar uygulamaları.
Dersin Çıktıları I. Kaval’da 2. ve 1. perde düzenlerinde Garip (Hicaz vb.) dizisi ’ni uygulayabilir.
II. Kaval’da 2. ve 1. perde düzenlerinde Bozlak (Kürdi vb.) dizisi ’ni uygulayabilir.
III. Kaval’da 1. ve 2. perde düzenlerinde Misket (Irak- Evç vb.) dizisi’ni uygulayabilir.
IV. Kaval’da 1. ve 2. perde düzenlerinde Muhalif ve Tatyan Kerem (Segah-Hüzzam vb.) dizisi’ni uygulayabilir.
V. Kaval’da 1. ve 2. perde düzenlerinde Müstezat (Çargah vb.) dizisi’ni uygulayabilir.
Önkoşullar CAB 217
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar 1) Yurtçu, Cihan, Bir performans Aracı Olarak Kaval ve Teknik Gelişimi, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, basılmamış Sanatta Yeterlik Tezi, İstanbul 2006
2) Ataman, Sadi Yaver, Anadolu Halk Sazları, İstanbul 1938
3) Sarısözen Muzaffer, Türk Halk Müziği Usulleri, Posta Matbaası, Ankara 1962
4) T.R.T. Müzik Dairesi, İstanbul, Ankara, İzmir, Ses Kayıt arşivleri
5) THM Repertuarı, T.R.T. Müzik Dairesi T.H.M. Yayınları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024