Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 3512 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kanun IV
İngilizce Kanun IV
Dersin Kodu
MUZ 3512 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
1 - 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Safinaz Rizeli
Dersin Amaçları 1) Çalgının teknik icrasını öğrenmek
2) İlgili alana çalgı icrası ile katkı sağlamak
3) Çalgının kullanım alanları ile ilgili bilgi kazandırmak
4) Çalgıyla ilgili araştırmalara yönlendirmek
Dersin Tanımı Kanun çalgısında Uşşak makamının uygulanması. Ses nüansları deyim ve işaretleri. Triole . uzatma işaretleri . Çalgının akortlanmasına giriş. Bayati makamı. Neva makamı ve yürük semai usulü. Hüseyni makamı ve Raks aksağı usulü .Muhayyer makamı ve aksak usulü . Örnek eserlerin çalınması
Dersin Çıktıları I. Ses nüansları, triole ve uzatma işaretleri ile ilgili hazırlanmış alıştırma ve etütleri çalabilme
II. Hicaz, Hüseyni, Neva, Yegah makamlarında bestelenmiş eserleri icra edebilme.
III. Kanun bakımı hakkında bilgi sahibi olma
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. SÜMER, Nevzat, Kanun eğitimi ders notları (basılmamış)
2. AYANGİL, Ruhi, Kanun eğitimi ders notları (basılmamış)
Diğer Referanslar 1. AÇIN, Cafer.1994. Enstruman Bilimi (Orgonoloji), Yenidoğan Basımevi Ltd. Şti.,İst.,.
2. UNGAY, Hurşit. 1981.Türk Musikisinde Usuller ve Kudüm,
3. AREL, H., Sadeddin, Türk Musıkisi Nazariyatı Dersleri,Hazırlayan Onur Akdoğu, Kültür Bakanlığı Yayınları,1347, Sanat-Müzik Dizisi 33-1.
4. EZGİ, Suphi. 1936. Nazari ve Ameli Türk Musikisi, 5 Cild, İstanbul Belediye Konservatuarı Yayınları
5. İTÜ TMDK Ercüment Berker Kütüphane Arşiv ve Dokümantasyon Birimi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024