Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / SES 414 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Dünya Vokal Teknikleri IV
İngilizce WORLD VOCAL TECHNIQUE IV
Dersin Kodu
SES 414 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
1 - 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Kemal Akdoğan
Dersin Amaçları • Dünya vokal tekniklerini bilmek ve geliştirmek.
• Sesin esnekliğini ve hareketliliğini arttırmak.
• Sesin kapasitesinin arttırılmasını sağlamak.
• Bireysel vokal özellikleri doğrultusunda uzmanlık alanını geliştirmek.
Dersin Tanımı İlgili müzik türüne yönelik ses tekniği hakkında bilgilendirme. Bireysel vokal özellikleri doğrultusunda ses tekniğini geliştirme, sesin esnekliğini, hareketliliğini ve kapasitesini arttırmaya yönelik uygulama ve etüt çalışmaları. Eserlerin sunumuna yönelik performans çalışmaları. Bireysel vokal özellikleri doğrultusunda uzmanlık alanını geliştirmek.
Dersin Çıktıları Dersin Adı Course Name
DÜNYA VOKAL TEKNİKLERİ IV WORLD VERBAL TECHNIQUE IV


Yarıyılı
(Semester)

Kredisi
(Local Credits)

AKTS Kredisi
(ECTS Credits) Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
Ders (Theoretical) Uygulama
(Tutorial) Laboratuar
(Laboratory)
8 1 2 0 2 0
Ses Eğitimi
Voice Training
Zorunlu
(Compulsory) Dersin Dili
(Course Language) Türkçe
(Turkish)

SES413
Temel Müzik Bilim
(Basic Music Sciences) Temel Meslek
(Main Profession) Meslek Tasarım (Profession Design) İnsan ve Toplum Bilim
(General Education)
100

İlgili müzik türüne yönelik ses tekniği hakkında bilgilendirme. Bireysel vokal özellikleri doğrultusunda ses tekniğini geliştirme, sesin esnekliğini, hareketliliğini ve kapasitesini arttırmaya yönelik uygulama ve etüt çalışmaları. Eserlerin sunumuna yönelik performans çalışmaları. Bireysel vokal özellikleri doğrultusunda uzmanlık alanını geliştirmek.

information about the vocal technique for the relevant type of music.
the development of vocal technique in accordance with Individual vocal characteristics. Exercises to increasd the flexibility, agility, and capacity of the voice. Performance studies for interpretation of pieces. To create the field of specializationin accordance with the individual vocal characteristics .


• Dünya vokal tekniklerini bilmek ve geliştirmek.
• Sesin esnekliğini ve hareketliliğini arttırmak.
• Sesin kapasitesinin arttırılmasını sağlamak.
• Bireysel vokal özellikleri doğrultusunda uzmanlık alanını geliştirmek.

• To improve world voice technique.
• To improve the flexibilty and agility of the voice .
• To extend voice capacity.
• To create the field of specializationin based on individual vocal characteristics.

I. İlgili müzik türüne yönelik ses tekniği hakkında bilgiler öğretme.
II. İlgili müzik türüne yönelik ses tekniği kullanımı hakkında bilgi ve beceri geliştirme.
III. Bireysel vokal özellikleri doğrultusunda sesin esnekliği, hareketliliği ve kapasitesini arttırma.
IV. Bireysel vokal özellikleri doğrultusunda uzmanlık alanını geliştirme.
Önkoşullar SES 413
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024