Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 121 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Müzik Tarihi I
İngilizce Music History I
Dersin Kodu
MUZ 121 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Yalçın Çetinkaya
Dersin Amaçları • Müziği kültürün bir parçası olarak değerlendirmeyi öğrenmek,
• Çağdaş gelişmelere paralel olarak müziğin gelişimi ve değişimi ve insan-müzik ilişkisi ile ilgili bilgi edinmek,
• Müzik tarihi içinde kültür kavramı ve bu kavramların Antik dönemden itibaren Akdeniz’de bulunan uygarlıklardan günümüze toplum içindeki sosyal, mitolojik, dinsel ve eğitsel amaçlarla süregelen işlevini, gelişim ve değişim sürecini öğrenmek.
• Avrupa Müziği ve Türk Makam Müziği’ni teknik, tarihsel ve kültürel olarak Orta Asya’dan Balkanlara ve Avrupa’ya kadar yayılan bir coğrafya içinde tarihi belgeler ile karşılaştırmalı olarak değerlendirmek.
Dersin Tanımı Türk-İslam Devletleri’nde müzik kültürü. Safiyyüddin Urmevi ve Abdülkadir Meragi. 15-19. yüzyıl Osmanlı Devleti ve 20. yüzyıl Türkiye’sinde sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi ve müziğin bu dönemdeki konumu hakkında bilgilendirme. Besteciler, icracılar, müzik teorisi çalışmaları, müzik yazıları, müzikal form ve türler. 20. yüzyıl müzikologları ve yaptıkları çalışmalar. Cumhuriyet ve Batılılaşma hareketlerinin müzik teorisi üzerindeki etkileri.
Dersin Çıktıları I. 13-19. yüzyıl Türk Makam Müziği teorisi, çalgıları, bestecileri, müziğin yapısal özellikleri ve icra biçimleri ile ilgili bilgi edinme,
II. 20. yüzyıl Türk Makam Müziği teorisi, çalgıları, bestecileri, müziğin yapısal özellikleri ve icra biçimleri ile ilgili bilgi edinme,
III. Edindiği bilgileri tarihsel yöntemlerle yorumlayabilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024