Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 353 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Farsça I
İngilizce Persian 1
Dersin Kodu
MUZ 353 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gözde Çolakoğlu Sarı
Dersin Amaçları • İslam-Doğu Müziği tarihi araştırmalarında yararlanılacak kaynaklar arasında yer alan Farsça yazma ve taş baskı eserlerin tanımak.
• Bu kaynaklardan yararlanmak için Farsça okuma ve yazma yeteneğinin öğrenciye kazandırmak
• İslam-Doğu müziği araştırmalarında başlıca kaynakları okumak
Dersin Tanımı Farsça’nın gelişimi, Farsça yazısının gelişimi, Farsça’nın Türk kültüründeki yeri, Farsça dilbilgisi eserleri, Farsça kelime çeşitleri, metin okuma, isimler, zamirler, edatlar, isimlerde çoğul, mazi fiil çekimi, 1’den 10’a kadar sayılar, cümle çeşitleri.
Dersin Çıktıları I. Farsça dilinin tarihini öğrenme,
II. Farsça dilinin literatürünü öğrenme,
III. Farsça kelimelerinin türlerini öğrenme,
IV. Farsça isimler konusunu öğrenme,
V. Farsça basit metinleri okuyabilme.
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Uslu, Recep. 2001. Müzikoloji için Farsça, Basılmamış Çalışma.
Diğer Referanslar Yıldırım, Nimet. 2000. Farsça Dilbilgisi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları.
Şahinoğlu, Nazıf, 1997, Farsça Grameri, İstanbul: Kitabevi.

Hapakaz, Yakup. 1985. Farsçada Fiil Çekimleri.

Perviz, Natil Hanleri. 1982. Destur-i Zebân-ı Fârsî, Tahran 1363 hş.

Lampton, A. S., 1979. Persian Grammar, England: Cambridge University Press.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024