Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CSP 503 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Metot Hazırlama&Gelişt.(Çalgı)
İngilizce Method Preparation and Development (Instrument)
Dersin Kodu
CSP 503 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Cihangir Terzi
Dersin Amaçları 1. Dünyada ve Türkiye’de çalgı metotlarının tarihçesi ve gelişimi üzerine bilgi edindirmek
2. Dünyada ve Türkiye’de yayınlanan önemli çalgı metotları üzerinde kurgusal bilgiler ve fikirler edindirmek
3. Çalgıda metot hazırlama ve geliştirme yöntemlerini öğretmek
4. Dönem ödevi çerçevesinde geleneksel Türk çalgıları için metot yazdırmak
Dersin Tanımı Çalgı metodolojisi gelişimine tarihsel bakış, Türkiye’de çalgı metodolojisi üzerine genel bir bakış, dünyada ekol olan çalgı metotları üzerinde kurgusal kritikler 1-2, Türk makam müziği çalgı metotları üzerinde kurgusal kritikler 1-2, Türk halk müziği çalgı metotları üzerinde kurgusal kritikler 1-2, Geleneksel Türk çalgılarında notasyon ve metotlara yansıması, çalgıda metot hazırlama ve geliştirme yöntemleri 1-2, Geleneksel Türk çalgılarında metot hazırlama ve geliştirme çalışmaları 1-2, Metot hazırlama ve geliştirme projesinin teslimi ve değerlendirilmesi.
Dersin Çıktıları 1. Çalgı metodolojisinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi
2. Dünyada ve Türkiye’de yazılmış önemli çalgı metotları üzerinde karşılaştırmalı olarak analiz edebilme ve kritikler yapabilme becerisi
3. Çalgılara ait özel notasyonların metot kurgusuna yansıtılması bilgisini edinme
4. Metot hazırlama ve geliştirme yöntemlerini kavrayabilme
5. Geleneksel Türk çalgıları için metotlar yazabilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı ? Beyer Ferdinand. Piyano Metodu, Vorschule im Klavierspiel, Op. 101 Germany
? Suziki Shinichi. SuzikiViolin School, Level Level 1-2, Japan
? Torun, Mutlu. (1996). Ud Metodu “Gelenekten Geleceğe” İstanbul:Çağlar Yayınları.
? Erguner, Süleyman. (2007). Ney Metodu, İstanbul:Mart Matbaacılık
? Parlak, Erol. (2001). El İle Bağlama Çalma (Şelpe) Tekniği Metodu, C. I-II, İstanbul: Ekin Yayınları
? Sağ, Arif, Erdal Erzincan. (2009). Bağlama Metodu, “Bağlama Düzeni”,İstanbul: Pan Yayıncılık
? Tehrani, Hüseyin. (1997). Tombek Metodu,çev: Doç. Şenel Önaldı, Ankara: TC Kültür Bakanlığı Yayınları
? Aksüt, Sadün. Tambur Metodu, İstanbul: İnkilap Yayınları
? Esen, Hasan. (2006). Kemençe Metodu, İstanbul: Eyüp Musiki Vakfı Yayınları
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023