Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CSP 505 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Metot Hazırlama&Gelişt.(Ses)
İngilizce Method Preparation and Improvement (Voice)
Dersin Kodu
CSP 505 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Cihangir Terzi
Dersin Amaçları Bu ders ile;
1. Dünyada ve Türkiye’de Şan ile ilgili teknik ve metotlar hakkında bilgi edindirmek
2. Yenilikçi ve gelişmelere açık yöntemler bütününün kazanımını sağlamak.
3. Şan metodu hazırlama ve geliştirme yöntemlerini öğretmek
amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Metodoloji kavramına tarihsel bir bakış;foniatri hakkında bilgilendirme; pedagoji kavramı ve şan ile ilişkisi; şan tekniklerinin analizi; ses metotlarının bir incelemesi; ses, nefes, ve söz çalışmaları; Türk müziğinde notasyon ve bunun metotlara yansıması; şan metodu hazırlama ve geliştirme; bir kişinin ses karakteristiği problemlerine yönelik çözüm üretme çalışmaları; dönem ödevi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar;

1. Metodoloji kavramı ve gelişimi hakkında bilgi
2. Dünyada ve Türkiye’de yazılmış şan metotları üzerinde karşılaştırmalı olarak analiz edebilme ve kritikler yapabilme becerisi
3. Dünyadaki şan teknikleri ve gelişimleri hakkında bilgi
4. Metot hazırlama ve geliştirme yöntemlerini kavrayabilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar ? Çevik, Suna. (1999). Müzikte Söz Öğesinin Önemi, Dilin Müziğe, Müziğin Dile Etkileri, Kültür Ve Turizm Bakanlığı I.Müzik Kongresi Bildirileri, Ankara Evren Ofset
? Karcı, Kirazlı, Uluöz, Cura. (1990). Şanda Fonasyon Ve Solunumun İncelenmesi, Otolarengolojide Ve Sanat Dallarında İnternasyonel Sempozyumu Bildirileri. İstanbul.
? Manchester, Arthur L. (1990). Ses Üretiminin Temelleri Üzerine Oniki Ders, Folklora Doğru Dergisi, Dans – Müzik – Kültür Araştırmaları, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Matbaası.
? Schmidh, Jan. (1998). Basics Of Singing Wadsword Publishing.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023