Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / THO 372 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sahne ve Beden Dili II
İngilizce STAGE AND BODY LANGUAGE -2
Dersin Kodu
THO 372 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
1 - 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Kemal Akdoğan
Kemal Akdoğan
Kemal Akdoğan
Dersin Amaçları 1. Toplum içinde beden dilini etkili ve doğru kullanabilmeyi sağlamak
2. Sahne beden dili ile gündelik beden dili arasındaki farkı anlamak
3. Sahnede seslendirilen eserin duygusal gerekliliğini yerine getirmek ve uygun beden dili ile desteklemek
Dersin Tanımı Dersin İçeriği(Course Description) Trajik, dramatik, komik terimleri, lirik, epik, satirik, romantik terimleri, müziğin dramatik anlatımdaki yeri, seslendirilen eserin metnine göre duygusal tonunun belirlenmesi, seslendirilen eserin melodik yapısına ve ayak/makam özelliğine göre duygusal tonunun belirlenmesi, yöresellik tartışması, kültürel olarak kodlanmış beden dili, müzik eşliğinde jest ve mimik egzersizleri.
Dersin Çıktıları I. Beden Dili hakkında bilgi sahibi olabilme,
II. Eserlerin duygusal tonlamalarını belirleyebilme,
III. Trajik, dramatik, komik, lirik, epik, satirik, romantik kavramlarını öğrenme
IV. Müziğin dramatik anlatımdaki yerini kavrama
Önkoşullar
Gereken Olanaklar · Ergiydiren, Handan Özer. 1998. Sahne Sanatlarında Beden Dili Kullanımı, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,
· Brecht, Bertolt. 1994. Tiyatro Çalısması, İstanbul: Mitos Boyut Yayınları, Tiyatro Kültür Dizisi
· Potter, Nicole. 2002. Movement for Actors, New York: Alworth Pres.
· Akdoğu, Onur. 1995. Türk Müziğinde Türler ve Biçimler, İzmir: Can Ofset
· Nutku, Özdemir. 1998. Gösterim Terimleri Sözlüğü, İstanbul: İnkılap Kitabevi/Güzel Sanatlar Dizisi
Diğer
Ders Kitabı · Akgül, Kamile Perçin. 2006. Kişilerarası İletişimde Dans ve Beden dili İşlevini Etkileyen Etmenler, Konya: Selçuk Üniversitesi Basılmamış Doktora Tezi
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024