Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CSP 509 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Ses Fizyolojisi
İngilizce VOICE PHYSIOLOGY
Dersin Kodu
CSP 509 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Tuğçem Kar
Dersin Amaçları Ses fizyolojisi kapsamındaki kavramların ve sesin etkileşimde olduğu disiplinlerarası alanların anatomik, klinik ve pedagojik açılardan bütüncül bir eğitim anlayışıyla araştırılarak, soyut olan ses eğitiminin somutlaştırılması
Dersin Tanımı Ders tanımı sesin fizyolojik, anatomik, pedagojik ve klinik açılardan incelenmesini ve ses ile bağlantılı interdisipliner alanlarla ilişkilerinin kavranmasını içerir.
Dersin Çıktıları Ses fizyolojisinde respirasyon ve fonasyonun oluşumu,
Sesin oluşumundaki kemik, kas ve kıkırdakların ve işlevleri,
Bernoulli Etkisi ve Akışkanlar Mekaniğinin sesin oluşumu ile ilişkisi,
İlkel ses, postür, nefes, appogio, register, passagio, atak, messa di voce, voce mista, voce piena, vibrato, legato, sostenuto, tril, portamento, glissando, staccato, marcato kavramları,
Bedensel Farkındalık yöntemleri ve öncüleri,
Bilinçli Farkındalık Tekniği,
Ses hastalıkları - Dr. Vox Ses Terapi Tekniği,
Ses hijyeni,
Ses ve kişilik ilişkisi,
Performans anksiyetesinde ses ve psikoloji ilişkisi,
Bitkisel Destekler,
Ses eğitiminde analoji, imajinasyon ve metaforlar,
Devinimsel Ses Egzersizleri
Önkoşullar
Gereken Olanaklar Online eğitim için internet bağlantısı, zoom hesabı, ses fizyolojisine ait video ve görseller, tablolar, powerpoint sunumlar.
Diğer
Ders Kitabı Dersin sorumlusu Tuğçem Kar'ın makale ve araştırmalarından oluşan basılmamış ders kitabı.
Diğer Referanslar Denizoğlu, İ. (2020). Klinik Vokoloji. 1. Basım.
Editörler: Öz, F. Coşkun, H. Şirin, S. (2021). Her Yönüyle Larengoloji. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri.
Rohen Yokochi, Lütjen-Drecoll. (2011). Color Atlas of Anatomy. 7th Edition.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024