Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 246 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kanun IV
İngilizce Kanun IV
Dersin Kodu
CAB 246 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
2 - 4 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ayşegül Kostak Toksoy
Dersin Amaçları 1) Çalgısında teknik ve müzikal hakimiyet kazandırmak
2) Eşlik yapabilme becerisini kazandırmak
3) Türk ve Dünya müziklerini ulusal / uluslararası alanlarda temsil edebilecek solist icracılar yetiştirmek.
4) Türk ve Dünya müziklerini ulusal / uluslararası orkestra / topluluklarda temsil edebilecek icracılar yetiştirmek.
5) Türk Müziği icra geleneği doğrultusunda farklı tavırları/üslupları öğretmek
Dersin Tanımı Mızraplı ileri çalış teknikleri için yazılmış alıştırma, etüdler ve eserler. Sağ ve sol elin farklı kullanımı ile ilgili olarak yazılmış alıştırma, etüd ve eserler. Solfej ve teori dersinin paralelliğinde öğrenilen dördüncü yarıyıla ait Ferahnak, Evcara, Bestenigar, Dügah, Acemkürdi, Çargah, Mahur makamlarda repertuar icrası. Taksim çalışması. Makam seslerinin kullanılması ile ilgili çalışmalar. Transpozisyon teknikleri ile ilgili olarak Mansur, Kızneyi, Süpürde, Müstahzen, Yıldız Şah akortta çalışmalar. Türk Musıkisi uslubu kazandırmaya yönelik Ses solistine refakat. Virtüoz icracıların tavırları konusunda bilgi edinme amacıyla Vecihe Daryal üzerine inceleme yapma.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023