Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 792 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bağlmda Çalp Söylme Gelneği II
İngilizce SELF SINGING AND PLAYING TRADITION ON BAGLAMA PERFORMING II
Dersin Kodu
CAB 792 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Metin Eke
Dersin Amaçları -Türk Halk Müziğinin önemli fenomenlerinden çalma/söyleme geleneğini örnekleriyle öğretmek
-Bu geleneği günümüzde yürütebilme yöntemlerini aktarmak
-Çalıp/söyleme geleneğini oluşturan müzikâl türler hakkında genel bilgi vermek
-Yöresel ozanlar hakkında bilgi vermek
-Aşıklık/Ozanlık kurumu hakkında bilgiler vermek
Dersin Tanımı Türk halk müziği repertuarının türel tasnifi. Bağlamada tek başına çalıp söylenen Halay, Zeybek,Koçaklama, Sürmeli, Güzelleme, Karşılama, Sallama,Tatyan ve Ağıt örnekleri. Açış eşlikli Uzunhava ( Maya, Bozlak, Barak, Gurbet Havası, Müstezat, Divan )
Dersin Çıktıları I. Türk halk müziği repertuarının türel özelliklerini öğrenme
II. Halay örnekleri çalıp söyleme
III. Zeybek örnekleri çalıp söyleme
IV. Koçaklama örnekleri çalıp söyleme
V. Güzelleme örnekleri çalıp söyleme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Bülent Bekir. 1989. Aşık Veysel, Ankara:Kültür Bakanlığı Yayınları
Aslan, Veli. 1989. Tahtacı ve Türkmen Ozanları, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Diğer Referanslar Bartok, Bela. 1991. Küçük Asya’da Türk Halk Musikisi, İstanbul: Pan Yayıncılık
Eröz Mehmet. 1990. Türkiye’de Alevilik ve Bektaşilik, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Gazimihal M Ragıp.Anadolu Türküleri ve Musiki İstikbalimiz, Ankara: AÜ Basımevi.
PıckenLaurance. 1975. Folk Music Instruments of Turkey, London:Oxford UnviversityPress.
Reinhard Kurt ve Ursula. 1984. Türkiye’nin Müziği, C.2 Halk Müziği, İstanbul.
Özbek A Mehmet. 2009. Türkülerin Dili, İstanbul:Ötüken Neşriyat.
Özgül Mustafa, Turhan Salih, Dökmetaş Kubilay. 1996.Uzunhavalarımız, Ankara
Öztürk Okan Murat. 2006. Zeybek Kültürü ve Müziği, İstanbul:Pan Yayıncılık.
TRT Müzik Dairesi Yayınları THM Repertuarı Nota Serisi
TRT Müzik Dairesi Yayınları THM Sözlü Eserler Antolojisi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023