Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 480 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Türkiye'de Popüler Müziğe Giriş
İngilizce Introduction to Popular Music in Turkey
Dersin Kodu
MUZ 480 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Şeyma Ersoy Çak
Şeyma Ersoy Çak
Dersin Amaçları • Popüler müzik başlığı altında, müzik araştırmaları alanında tartışma ortamı yaratmak.
• Türkiye popüler müziklerini tarihsel süreçler dahilinde, siyaset, kültür ve müzik ilişkisi çerçevesinde anlamak.
Dersin Tanımı Türkiye’de popüler müzik çalışmalarının tarihsel olarak incelenmesi ve yorumlanması. Popüler kültür, kimlik, tarih, endüstri, iletişim, medya, toplumsal cinsiyet ve disiplinlerarası eleştirel bakış açıları. 1960, 1970, 1980 ve 1990’larda Türkiye’de popüler müzik. Film Müzikleri. 2000’lerde Türkiye’de popüler müzik ve müzik endüstrisi. Arabesk müzik. Türkiye’de Rap Müzik.
Dersin Çıktıları I- Türkiye’de popüler müzik alanında güncel çalışmaları takip edebilme,
II- Türkiye’de popüler müzik araştırmalarına özgün çalışmalar ile katkı sunma,
III- Etnomüzikoloji ve popüler müzik kuramları doğrultusunda disiplinlerarası eleştirel bir bakış açısı geliştirme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı -Meriç, Murat. 2006. Pop Dedik, İstanbul: İletişim Yayıncılık.Erol, Ayhan. 2005.
-Popüler Müziği Anlamak: Kültürel Kimlik Bağlamında Popüler Müzikte Anlam, İstanbul: Bağlam Yayınları.
Diğer Referanslar Stokes, Martin. 1995. The Arabesk Debate: Music and Musicians in Modern Turkey, Oxford University Press.

Kahyaoğlu, Orhan. 2002. Bülent Ortaçgil: Ayrı Düşmüşüz Yan yana, İstanbul: Chiviyazıları.

Negus, Keith. 1997. Popular Music in Theory: An Introduction, NH: University Pres of New England.

Tekelioğlu, Orhan. 2006. Pop yazılar: Varoştan Merkeze Yürüyen ‘HALK ZEVKİ’, İstanbul: Telos Yayınları.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024