Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 454 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Farsça IV
İngilizce Persian IV
Dersin Kodu
MUZ 454 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
2 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gözde Çolakoğlu Sarı
Dersin Amaçları • İslam-Doğu Müziği tarihi araştırmalarında yararlanılacak kaynaklar arasında yer alan Farsça yazma ve taş baskı eserlerin tanınması.
• Bu kaynaklardan yararlanmak için Farsça okuma ve yazma yeteneğinin öğrenciye kazandırılması.
• İslam-Doğu müziği araştırmalarında birinci derecede öneme sahip kaynakların okunması
Dersin Tanımı Farsça cümlelerde kullanılan kelimelerin çözümlenmesi ve anlamlandırılması, isim ve sıfat cümleleri, soru cümleleri, şartlı cümlelerin analizi, Farsça
metinleri okuma.
Dersin Çıktıları I. Farsça zarfların kurallarını öğrenme,
II. Farsça edatları öğrenme,
III. Farsça bağlaçları öğrenme,
IV. Farsça tümce analizini öğrenme ve tanıma,
V. Farsça yan tümceli metinleri okuyabilme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Uslu, Recep. 2001. Müzikoloji için Farsça, Basılmamış Çalışma.
Şahinoğlu, Nazıf, 1997, Farsça Grameri, İstanbul: Kitabevi.

Hapakaz. Yakup. 1985. Farsçada Fiil Çekimleri.

Perviz Natil Hanleri, 1982. Destur-i Zebân-ı Fârsî, Tahran 1363 hş.

Lampton, A. S., 1979. Persian Grammar. England: Cambridge University Press.

Yıldırım, Nimet. 2000. Farsça Dilbilgisi, Erzurum Atatürk Üniversitesi Yayınları.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023