Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 222 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Müzik Paleografyası
İngilizce Music Paleography
Dersin Kodu
MUZ 222 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Serhan Dilhan Konan
Dersin Amaçları Müzik yazısı kavramını algılamak. ?

Batı ve Türk Müziğinde farklı dönemlerde ve farklı yapılarda karşımıza çıkan müzik yazılarını öğrenmek ve günümüz notasına çevirmek. ?

Müzik yazıları ve ait oldukları toplum ve dönemlerdeki müzik yapısı ile ilişki kurmak ve değerlendirme yapmak.
Dersin Tanımı Müzik yazısı ve tarih içerisinde gelişimi. Farklı uygarlıklardaki müzik yazılarına örnekler. Mezopotamya’da ilk müzik yazısı örnekleri. Eski Yunan ve Bizans’ta müzik yazısı. Günümüz porteli notasının kökenini teşkil eden neumalar. Avrupa’da notasyon. Türk Müziğinde müzik yazıları: Ebced müzik yazısı. Ali Ufkî Notası. Kantemiroğlu müzik yazısı. Hamparsum müzik yazısı. Türk Müziğinde kullanılan porteli batı notası.
Dersin Çıktıları Müzik yazısının tarihsel süreç içerisindeki yerini kavrama. II. Farklı uygarlıklara ait müzik yazılarını kültürel çizgide inceleme ve tanıma. III. Türk Müziğinde kullanılan Ebced, Ali Ufki, Kantemiroğlu, Hamparsum müzik yazılarını tanıma ve farklı örnekler inceleyerek transkripsiyonlarını yapabilme. IV. Avrupa notasyonunun tarihsel sürecinde günümüz Batı Notasına temel oluşturan neuma notasını tanıma. V. Günümüzde kullanılan batı notası yazım sistemini öğrenme.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Elçin, Şükrü. 1976. Mecmua-yı Saz ü Söz. İstanbul: Milli Eğitim Yayınları.
Diğer Referanslar Tura, Yalçın. 2000. Kantemiroğlu- Kitabü’l İlm’il Musiki, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Ella, George.2005. Visual Perception of Musical Notation: on-line and off-lie Recognition, PA: IRM Press.
Strunk, Oliver. 1977. Essays on music in the Byzantine World, New
York: Norton.
Judetz, Popescu.1999. Prince Dimitri Cantemir, İstanbul: Pan
Yayıncılık.
Judetz, Popescu. 1996. Meanings in Turkish Musical Culture, İstanbul: Pan Yayıncılık.
Cevher, Hakan. 2003. Hâzâ Mecmua-i Saz u Söz, İzmir: Meta Basım
Matbaacılık
Uslu, Recep, Nilgün Doğrusöz. 2009. Abdülbaki Nasır Dede’nin
Müzik Yazısı “Tahririye”, İstanbul: İTÜ Yayınları.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024