Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 111 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Giriş
2 Araştırmanın temelleri: Araştırma sorusu, hipotez, Örnekleme, Nitel ve Nicel çalışma, Tarama Çalışmaları
3 Literatürü Taramak: Kütüphane kullanımı ve sınıflandırma sistemi, Araştırma Kaynakları, Bibliyografya (Kaynakça) yazımı
Film Gösterimi - Gelecek Uzun Sürer (2011)
Ödev 1: Filmden not alma
4 Süleymaniye Kütüphanesi ziyareti
Ödev 2: Bir konu veya kavram veya kişi ismi belirleyip, bununla ilgili bibliyografik kayıt hazırlanması (örnek için ders kitabı sayfa 35’e bakınız)
5 Ödev 2 teslim
Bibliyografya (Kaynakça) yazımı
Açıklamalı/Notlu bibliyografya yazımı
Alıntılama

Klebe, Dorit. 2011. “Geleneksel Türk Halk Müziğine Ait Olarak Yirminci Yüzyılın İlk On Yılında yapılmış Erken Dönem Ses Kayıtları” Türkiye'de Müzik Kültürü. ed. Oğuz Elbaş, Mehmet Kalpaklı, Okan Murat Öztürk. s. 143-49. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını.
Pappas, Miltiadis. 2011. “Osmanlı Müziğine Rum Kaynakları” Türkiye'de Müzik Kültürü. ed. Oğuz Elbaş, Mehmet Kalpaklı, Okan Murat Öztürk. s. 463-72. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını.
6 Müzik Arşivleri
Doğrusöz, Nilgün. 2006. “Nayi Osman Dede’nin Müzik Yazısına Dair Birkaç Belge” Musikişinas, 8, s. 47-66.
7 Alan Araştırması
Erol, Ayhan. 2009. “Alevi-Bektaşi Müziğindeki Çeşitliliği İncelemek” Müzik Üzerine Düşünmek. s.131-156. İstanbul: Bağlam Yayınları
Ödev 3: Görüşme tekniğinin uygulanması
8 Ara Sınav
9 Transkripsiyon, Müzik Analizi
Sipos, Janos. 2011. “Bartok Anadolu Derlemesinden Bir Ağıtın Öyküsü” Türkiye'de Müzik Kültürü. ed. Oğuz Elbaş, Mehmet Kalpaklı, Okan Murat Öztürk. s.291-96. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını.
Öztürk, Okan Murat. 2006. “Zeybek Müziğinde Makam Olgusu ve Analizi” Zeybek Kültürü ve Müziği. s.222-236.
Ödev 3 teslim
10 Sözlü Tarih
Neyzi, Leyla. 2007 (2004). “Metin-Kemal Kahraman’ın müziği: Yaşlı kuşağın belleği yoluyla Dersimli kimliğinin yeniden keşfi”, Ben Kimim? Türkiye’de Sözlü Tarih: Kimlik ve Öznellik. s. 141-69. İstanbul: İletişim Yayınları.
11 Araştırma etiği, Aşırmacılık
Film Gösterimi: İnternet'in Öz Evladı Aaron Swartz'ın Hikayesi
12 Araştırmayı Yazıya Dönüştürmek
Stokes, Martin. 2012. “Ne Ağlarsın? Sezen Aksu’nun Diva Yurttaşlığı” Aşk Cumhuriyeti: Türk Popüler Müziğinde Kültürel Mahrem. s. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
Ödev 4: Albüm eleştirisi yazma
13 Farklı Yazı Türleri
Ergur, Ali. 2009. “Gölgedeki Kadınların Müziği: Kasia’dan Nazife Güran’a Bir Dokunuş” Müzikli Aklın Defteri. s.67-71. İstanbul: Pan Yayıncılık.
Ergur, Ali. 2009. “Yerçekimsiz Egzotizme Direnmenin Yolu Olarak Makamsız Bileşimler: Evrim Demirel’in ‘Makamsız’ı Üzerine” Müzikli Aklın Defteri. s. 72-77.İstanbul: Pan Yayıncılık.
Ergur, Ali. 2009. “Coşku ve İnançla Kurulan Bir Orkestra: 10. Uluslararası Eskişehir Festivali’nin kapanış konserinden izlenimler” Müzikli Aklın Defteri. s. 81-86. İstanbul: Pan Yayıncılık.
Ekinci, Mehmet Uğur. 2011. “Mecmuai-Saz ü Söz: Eleştirel Bir Tanıtım” Türkiye'de Müzik Kültürü. ed. Oğuz Elbaş, Mehmet Kalpaklı, Okan Murat Öztürk. s.493-98. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını.
14 Genel tekrar
Ödev 4 teslim
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023