Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / SES 365 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Ses Fizyolojisine Giriş
İngilizce INTRODUCTION TO VOICE PHYSIOLOGY
Dersin Kodu
SES 365 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
1 - 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ayşegül Altıok
Dersin Amaçları ? Sesin fizyolojik ve anatomik yapısı, ses organlarından solunum unsuru, vocal tractus,
larenks, artikülasyon, formantlar, velum vd ses mekanizmaları ile ilgili bilgiler edindirmek.
? Algısal değişiklikler ve fonasyon biçimlerini örnek eserler ile öğretmek.
Dersin Tanımı Ses Fizyolojisi hakkındaki genel bilgiler. Sesin fizyolojik ve anatomik yapısı. Sesin fonasyonbiçimleri ve algısal boyutta rejisterler arası yarattığı farklılıklar. Ses tellerinde oluşanrahatsızlıkların çeşitleri, patolojik durumlar ve alınacak önlemler. Larenksel mekanizmalar ve
rejister ilişkisi. Rejisterler arası larenksel fizyolojik, Glottal Sinyal, Akustik parametreler vealgısal boyut farklılıkları. Artikülasyon ve formantlar. Velum, velofarenksel şekillenmefarklılıkları. Nazalite. Dünyada geleneksel müziklerde görülen fonasyon biçimlerine ait
örneklerin incelenmesi. Anadolu’da yerel fonasyon biçimlerinin incelenmesi.
Dersin Çıktıları I. Sesin fizyolojik ve anatomik yapısı hakkında bilgiler edinme.
II. Ses tellerinde oluşan rahatsızlıklar ve alınması gereken önlemler hakkında donanım
kazanma.
III. Algısal boyutta rejisterler arası farklılıkları öğrenme.
IV.Fonasyon biçimlerine dair sesin fizyolojik biçimlenişini öğrenme ve uygulama becerisi
kazanma.
V. Uzmanlık alanını geliştirme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Oğuz, Ali, Alp Demireller, 1996. Ses ve Ses Hastalıkları. İstanbul.
Diğer Referanslar Cevanşir, Behbut, Güzin Gürel, 1982. Foniatri.İstanbul: İ.Ü.Tıp Fak. Yayınları.
İkesus, Saadet, 1965. Ses Eğitimi ve Koruması. İstanbul.
Davran, Yalçın, 1997. Şarkı Söyleme Sanatının Öyküsü. Ankara.
Miller, Richard, 1993. Training Tenor Voices Shirmer Books. Newyork.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024