Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi / MTO 325 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Tarım ve Orman Meteorolojisi I
İngilizce Agricultural and Forest Meteorology I
Dersin Kodu
MTO 325 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Levent Şaylan
Dersin Amaçları Bu dersin amacı, meteoroloji mühendisliği bölümü öğrencilerine meteoloji biliminin uygulama alanındaki en önemli dallarından biri olan tarım ve orman meteorolojisi ile ilgili bilgiler vermektir. Amaç, disiplinler arası bir dal olan tarım ve orman meteorolojisinin ülkemiz için öneminin vurghulanması, meteorolojik faktörlerin tarımsal üretim üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Dersi alan öğrenciler, sonraki yarıyıllarda verilen tarım ve orman meteorolojisi-II dersi için gerekli temel bilgiye sahip olacaktır.
Dersin Tanımı Giriş, Tarım ve Ormancılık Açısından Atmosfer, Tarım ve Orman Meteorolojisinin Fiziksel ve Meteorolojik Kuralları, Fotosentez, Tarım ve Orman Meteorolojisinde Önemli Olan Meteorolojik Faktörler, Tarım ve Orman Meteorolojisinde Meteorolojik Verilerin Ölçüm ve Gözlemi İçin Kullanılan Aletler ve Yöntemler, Tarımsal Meteorolojik Kavramlar ve Tanımları, Bitki-Toprak-Atmosfer İlişkileri, Tarım ve Orman Ekolojisi ve Fenolojisi, Işığın Biyolojik Etkileri, Bitkilerin, Ağaçların, Toprağın ve Hayvanların Kliması, Tarımda ve Ormancılıkta, Tarım ve Orman Meteorolojisi Uygulamaları.
Dersin Çıktıları Dersi geçen öğrenciden beklentiler:
1. Tarım ve Orman Meteorolojisinin kapsamı ve ilgi alanlarını analiz edebilmek. (b3; c1; d3; f1; g1; i1; j2)
2. Toprağın çeşitleri, sınıflandırılması, toprağın su tutma özellikleri, toprak su içeriğinin nasıl ölçüldüğünü analiz edebilmek ve hesaplayabilmek (a3; b3; c1; d3; e3; k3)
3. Bitki gelişimi ve meteorolojik faktörler arasındaki ilişkiyi analiz edebilmek (b3; c1; d3; k3)
4. Evapotranspirasyonu hesaplamak (a3; d3; e3; k3)
5. Toprak-Bitki-Atmosfer ilişkisini anlamak ve analiz edebilmek (a3; b3; c1; d3; k3)
6. Ekoloji ve fenoloji kavramlarını ve iklimle ilişkilerini değerlendirebilmek (b3; c1; d3)
7. Yüksek ve düşük sıcaklığın bitkilere etkilerini değerlendirebilmek, don olayının bitkilere etkilerini azaltmada alınacak önelmeleri belirleyebilmek (b3; c1; k3)
8. Bitki gelişimi sıcaklık, radyasyon ilişkisini analiz edebilmek (Büyüme derece gün hesabı yapabilmek) (a3; b3; c1; e3; k3)
9. Bitki-İklim modellerini ve kullanılma alanalarını değerlendirebilmek (a3; b3; c1; d3; e3; h3; k3)
10. İklim değişimi ve tarım arasındaki ilişkiyi değerlendirebilmek (b3; c1; d3; g1; h3)
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Griffiths, J. F., Handbook of Agricultural Meteorology, New York, Oxford Uni. Press., 1994.
Murthy, V. R. K., Basic Principles of Agricultural Meteorology, BSP BS Publications, Hyderabad, 2002.
Diğer Referanslar Chang, J., Climate and Agriculture, Chicago: University of Hawaii, Aldine Pub. Comp., 1968.
Dirmhirn, I., Agrarmeteorologie, Inskriptum, Uni. Bodenkultur Wien, Meteorologie u. Physik Inst. P. 1996.
Lutgens F. K. and E. J. Tarbuck., The Atmosphere: an Introduction to meteorology, Fourth Ed. Prentice Hall, 1989.
Wallace J. M. and P. V. Hobbs., Atmospheric Science An Introductory Survey, Academic
Press, 1977.
Monteith, J.L. and M.H. Unsworth, Principles of Environmental Physics, Sec. Ed.,
Edward Arnold, New York, 1992.
Anlatılacak olan ders ile ilgili öğrenciye verilecek ders notları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021