Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi / UCK 351E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Aerodinamik
İngilizce Aerodynamics
Dersin Kodu
UCK 351E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
- 3 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ayşe Gül Güngör
Dersin Amaçları 1.Sıkıştırılamaz aerodinamiğin temel kavramlarını vermek
2.Temel aerodinamik problemlerini çözmek
Dersin Tanımı Aerostatik, Aerodinamik kuvvetler ve momentler. Temel prensipler ve
denklemler. Potansiyel akım yaklaşımı. Akım tipleri. Bir boyutlu sürtünmesiz
akımlar. Kanat Profillerinin aerodinamiği. İki boyutlu potansiyel akımlar. İnce
profil teorisi. İki boyutlu panel yöntemleri. Sonlu kanat teorisi. Üç Boyutlu
Sıkıştırılamaz akım
Dersin Çıktıları Bu dersi baaryla geçen ö?renciler:
1. Ynvisid sky?tyrylamaz aky? için temel denklemleri bilir
2. Kütlenin korunumu ve momentum denklemlerini kontrol hacmi kavramyna uygular
3. Temel aky? elemanlaryny ve bunlaryn kombinasyonlaryny kullanarak cisimler
etrafyndaki aky?yn akym fonksiyonu ve potansiyel fonksiyonlaryny bulur ve basynç
da?ylymyny hesaplar
4. Ynce profil teorisini kullanarak profillerin ta?yma ve moment katsayylaryny hesaplar.
5. Sonlu kanatlar için ta?yma ve indüklenmi? sürüklemeyi hesaplar, de?i?ik
planformdaki kanatlar için uygular.
Önkoşullar AKM 204 MIN FF OR AKM 204E MIN FF
Gereken Olanaklar Gereken Olanaklar
Diğer 13113 CRN kodlu Aerodinamik dersinde bir çok etkinlik NİNOVA sistemi üzerinden yürütülecektir. Ödevl ilanı, ödevlerin teslimi, yoklamaların takibi, notların ilanı ve duyurular NİNOVA sistemi üzerinden yürütülecektir. Ayrıca derste kullanılacak çeşili materyaller de bu sistem üzerinden dağıtılacaktır. Duyuru, ödev vb. ilanları düzenli olarak izlemek öğrencilemizin sorumluluğundadır. Ninovada yer alan her bilgi uygun şekilde duyurulmuş kabul edilecektir.
Ders Kitabı Anderson, J.D., 2001, Fundamentals of Aerodynamics, McGraw-Hill,
ISBN:0072950463.
Diğer Referanslar Houghton, E.L. and Carpenter, P.W., 2003, Aerodynamics for Engineering
Students, Butterworth-Heinemann, ISBN:0750651113.
Bertin, J.J and Smith, M.L., 2008, Aerodynamics for Engineers, Prentice-Hall,
ISBN:0132272687.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024