Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi / UCK 351E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Aerodinamik kuvvet ve momentler, Basınç merkezi.
2 Boyut analizi, akım benzerliği, akım türleri
3 Vektör bağıntılar (hatırlama). Akış modelleri, kütle ve lineer momentumun korunumu, iki boyutlu cisme etki eden sürükleme kuvveti.
4 Materyal türev, materyal türev cinsinden korunum denklemleri, yörünge, akım çizgisi, çıkış çizgisi, vortisite, sirkülasyon.
5 Akım fonksiyonu, hız potansiyeli, sürtünmesiz, sıkıştırılamaz akımın temelleri, Bernoulli denklemi, düşük hız rüzgar tüneli,
6 Pitot tübü, basınç katsayısı, ( YILİÇİ SINAVI I - 27 Ekim 2010, 14:30-16:30)
7 Sıkıştırılamazlık şartı, Laplace denklemi, üniform akım, kaynak akımı, duble akımı, daire etrafında taşımasız akış.
8 Vorteks akımı, Daire etrafındaki sirkülasyonlu akım, Kutta Joukowski teoremi
9 Kanat profili etrafındaki sıkıştırılamaz akım, Kutta şartı, Kelvin sirkülasyon teoremi
10 İnce profil teorisi, simetrik ve kamburluklu profiller (YILİÇİSINAVI II - 1 / 12 / 2010 veya 6 /12 /2010 )
11 Panel yöntemleri.
12 Sonlu kanat etrafındaki sıkıştırılamaz akış, indüklenmiş sürükleme, vorteks flamenti, Biot-Savart yasası ve Helmholtz teoremleri,
13 Taşıyıcı çizgi teorisi, eliptik taşıma dağılımı.
14 Genel taşıma dağılımı, açıklık oranı etkisi.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024