Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi / JDF 271E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Cografi Bilgi Bilimi
İngilizce Geographic Information Science
Dersin Kodu
JDF 271E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 2 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Arif Çağdaş Aydınoğlu
Dersin Amaçları Mekansal ve özellikle Yer ve konuma dayalı bilgilerin bilgisayar ortamında yönetilmesi anlamında bilgi sistemleri, insanlığa hizmeti konu edinen tüm mühendislik disiplinlerinin vazgeçilmez bir aracı haline gelmektedir. Atmosferik olayların incelenmesi, yorumlanması, bunların Yer üzerindeki etkilerinin açıklanması ve tüm bu bilgilerin kronolojik sırada coğrafi referansları ile birlikte bilgisayar ortamında depolanarak geleceğe yönelik analizi ve sorgulanmasına yönelik çözümler üretebilmesi bakımından, Meteoroloji Mühendisliği alanında da Coğrafi Bilgi Bilimi ve Sistemlerine (CBS) olan artan talep karşılanacaktır. Bu bağlamda, CBS kavramı, tasarımı, sunumu, yönetimi ve uygulamalarına ilişkin konuların öğretildiği bir dersin Meteoroloji Mühendisliği Bölümü lisans programında yer alması yararlı olacaktır.
Dersin Tanımı Bu derste, Coğrafi Bilgi Bilimi (CBB) kavramı, prensipleri, teknikleri ve uygulamaları kapsamında coğrafi veri, veri modelleri, veri tabanı, veri kalitesi, veri üretim yöntemleri, veri toplama, kaydetme, depolama, sorgulama, analiz yöntemleri, CBS yazılımları, organizasyonları ve standartları konularında bilgi verilecektir. Coğrafi Bilgi Biliminin kartografya, jeodezi, fotogrametri ve uzaktan algılama bilim ve teknikleri ile kesişimi ve disiplinler üstü kullanımı vurgulanacaktır. Ders, CBS yazılımları kullanılarak ödev-seminer uygulamaları ile desteklenecektir.
Dersin Çıktıları b) Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi,
e) Mühendislik problemlerini belirleme, modelleme ve çözme becerisi,
g) Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi kazandırmaktır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer Hazırlayan Prof.Dr. Cengizhan IPBUKER
Ders Kitabı Yomralıoğlu,T. (2000); Coğrafi Bilgi Sistemleri: Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Seçil Ofset, İstanbul, ISBN 975-97369-0-X. Merkez Kütüphane: G70.212 .Y66 2000
Diğer Referanslar Longley P.A., Goodchild, M.F., Maguire D.J. and Rhind D.W. (2001); Geographic Information Systems and Science, John Wiley and Sons, Ltd., England, ISBN 0-471-89275-0. Merkez Kütüphane: G70.212 .G46 2001
Clarke, K. (2003); Getting Started with Geographic Information Systems. Upper Saddle River, N.J. : Pearson Education. ISBN 0130460273. Merkez Kütüphane: G70.212 .C53 2003
Maling,D.H. (1992); Coordinate Systems and Map Projections, Oxford: Pergamon Press, ISBN 0080372341. Merkez Kütüphane: GA110 .M32 1992
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024