Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi / JDF 271E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Giriş, dersin kısa tanıtımı, kartografya ve harita, kavramlar, tanımlar, haritacılığın kısa tarihi ve Türkiye’de haritacılık hizmetleri
2 Tematik kartografya, harita projeksiyonları, koordinat sistemleri, coğrafi koordinat sistemi.
3 Jeodezi, fotogrametri, uzaktan algılama, uydularla veri toplama ve konum belirleme sistemleri
4 Bilgi kavramı, bilgi çağı, bilgi teknolojisi ve coğrafi bilgi bilimi
5 Mekansal olmayan bilgi sistemleri, mekansal bilgi sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri (CBS)
6 CBS tasarımı, CBS fonksiyonları ve CBS’nin bileşenleri
7 Yıliçi Sınavı-1
8 CBS’de veri modelleri, veri kalitesi, veri üretim yöntemleri, veri yönetimi ve veri tabanları
9 CBS’de bilgilerin sunumu, analizi ve sorgulamaları
10 CBS’de yazılım, donanım ve CBS organizasyonları ve standartları
11 CBS uygulamaları
12 Yıliçi Sınavı-2
13 Dönem Ödevlerinin Sunumu (Seminer) ve sınıf içi tartışma I
14 Dönem Ödevlerinin Sunumu (Seminer) ve sınıf içi tartışma II
15 Hazırlayan Prof.Dr. Cengizhan IPBUKER
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024