Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi / UCK 348E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları
İngilizce Computer Applic.in Engineering
Dersin Kodu
UCK 348E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Bülent Tutkun
Dersin Amaçları 1. Adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm tekniklerini öğretmek
2. Kısmi diferansiyel denklemlerin sonlu fark yöntemleriyle sayısal çözüm tekniklerini öğretmek
3. Taşınım yayınım problemlerinin sonlu hacim yöntemleriyle sayısal çözüm tekniklerini öğretmek
Dersin Tanımı Adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü, başlangıç değer problemleri, Taylor serileri ve Runge-Kutta metotları, sınır değer problemleri, atış, sonlu farklar yöntemi. Kısmi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü. Eliptik denklemlerin doğrudan ve iteratif yöntemlerle çözümü. Parabolik denklemler için açık ve kapalı çözüm yöntemleri. Kararlılık ve yakınsama. Hiperbolik denklemlerin sayısal çözümü. Taşınım-yayınım problemlerinin sonlu hacimler yöntemi ile sayısal çözümü
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler
I.ADDlerin genel sayısal çözüm tekniklerini öğrenmiş olacak, bilgisayar yardımıyla sayısal olarak çözebilecek
II.Eliptik KDDlerin sonlu fark çözüm tekniklerini öğrenmiş olacak, bilgisayar yardımıyla sayısal olarak çözebilecek
III.Parabolik KDDlerin sonlu fark çözüm tekniklerini öğrenmiş olacak, bilgisayar yardımıyla sayısal olarak çözebilecek
IV.Hiperbolik KDDlerin sonlu fark çözüm tekniklerini öğrenmiş olacak, bilgisayar yardımıyla sayısal olarak çözebilecek
V.Taşınım yayınım problemlerinin sonlu hacimler yöntemi ile çözüm tekniklerini öğrenmiş olacak, bilgisayar yardımıyla sayısal olarak çözebilecek
Önkoşullar BIL104, BIL106 veya BIL108 derslerinin birinden en az DD ile geçmiş olmak
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Gerald G.F. and Wheatley P.O, Applied Numerical Analysis, Addison-Wesley, 7th Edition, 2004
Versteeg H.K., Malalasekera W, An Introduction to Computational Fluid Dynamics, The Finite Volume Method, Longman Scientific and Technical, 1995
Diğer Referanslar Hoffman K.A., Chiang S.T., Computational Fluid Dynamics, Fourth Edition, Engineering Education System, 2000.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024