Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi / MTO 227 - Ekosistem Ekolojisi
 

MTO 227 - Ekosistem Ekolojisi

Dersin Amaçları

Dersin amacı, meteoroloji mühendisliği bölümü öğrencilerine canlı ve cansız çevre etkileşimini ve bu etkileşimde iklimin ve meteorolojik değişkenlerin rolünü ortaya koymaktır. Ders, ekolojinin temel konularını kapsayacaktır. Bu bağlamda biyosfer, jeosfer, atmosfer ve okyanusların birlikte etkileşimi; fotosentez ve solunum; su, karbon ve besin döngüleri; ekosistemler arasındaki enerji ve madde geçişleri, organizmaların dağılımı ve kontrolü, ekosistemin yapısı ve işleyişi, metabolik çeşitlilik, üretkenlik, ekosistem dinamikleri ve ekolojide modeller konuları; dersin kapsamındadır. Ders, meteoroloji mühendisliği bölümü öğrencilerinin yanı sıra, biyoloji ve çevre ile ilgili eğitim alan ve bu alanlara ilgi duyan öğrencilere de yararlı olacaktır.

Dersin Tanımı

Giriş, Ekoloji Nedir? Ekosistem Ekolojisinin Evrimi ve Kapsamı; Ekosistem ve Unsurları; Yeryüzeyinin İklim Sistemi; Yerbilimi ve Toprak; Karasal Ekosistemde Su ve Enerji Dengesi; Karasal Ekosistemde Karbon; Karasal Üretim Aşamaları; Karasal Ekosistemde Ayrışma; Karasal Ekosistemde Bitki Besin Kullanımı; Karasal Besin Döngüsü; Su Yüzeylerinde Karbon ve Besin Döngüsü; Toplumun Ekosistem Süreçlerine Etkileri; Zamansal Dinamikler; Yüzey Heterojenliğinin Ekosistem Dinamiklerine Etkisi; Küresel Biyojeokimyasal Çevrim; Karasal Eksosistemlerin Yönetimi ve Sürdürülebilirliği

Koordinatörleri
Barış Çaldağ
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024