Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi / MTO 227 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Ekosistem Ekolojisi
İngilizce Ecosystem Ecology
Dersin Kodu
MTO 227 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Barış Çaldağ
Dersin Amaçları Dersin amacı, meteoroloji mühendisliği bölümü öğrencilerine canlı ve cansız çevre etkileşimini ve bu etkileşimde iklimin ve meteorolojik değişkenlerin rolünü ortaya koymaktır. Ders, ekolojinin temel konularını kapsayacaktır. Bu bağlamda biyosfer, jeosfer, atmosfer ve okyanusların birlikte etkileşimi; fotosentez ve solunum; su, karbon ve besin döngüleri; ekosistemler arasındaki enerji ve madde geçişleri, organizmaların dağılımı ve kontrolü, ekosistemin yapısı ve işleyişi, metabolik çeşitlilik, üretkenlik, ekosistem dinamikleri ve ekolojide modeller konuları; dersin kapsamındadır. Ders, meteoroloji mühendisliği bölümü öğrencilerinin yanı sıra, biyoloji ve çevre ile ilgili eğitim alan ve bu alanlara ilgi duyan öğrencilere de yararlı olacaktır.
Dersin Tanımı Giriş, Ekoloji Nedir? Ekosistem Ekolojisinin Evrimi ve Kapsamı; Ekosistem ve Unsurları; Yeryüzeyinin İklim Sistemi; Yerbilimi ve Toprak; Karasal Ekosistemde Su ve Enerji Dengesi; Karasal Ekosistemde Karbon; Karasal Üretim Aşamaları; Karasal Ekosistemde Ayrışma; Karasal Ekosistemde Bitki Besin Kullanımı; Karasal Besin Döngüsü; Su Yüzeylerinde Karbon ve Besin Döngüsü; Toplumun Ekosistem Süreçlerine Etkileri; Zamansal Dinamikler; Yüzey Heterojenliğinin Ekosistem Dinamiklerine Etkisi; Küresel Biyojeokimyasal Çevrim; Karasal Eksosistemlerin Yönetimi ve Sürdürülebilirliği
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024