Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi / MTO 342E - Bulut ve Yağış Fiziği
 

MTO 342E - Bulut ve Yağış Fiziği

Dersin Amaçları

1.Bulut içindeki fiziksel prosesleri ö?retmek.
2.Atmosferik nemin termodinamik uygulamada kullanma becerisi
kazandyrmak.
3.Bulut ve ya?y?yn mikroyapysyny tanymlayabilme becerisi kazandyrmak.

Dersin Tanımı

Subuharynyn termodinamik özellikleri. Clausius-Clapeyron e?itli?ininsuyun
suyun hal de?i?imi için yorumlanmasy. Psychrometric diyagramyn
kullanylmasy. Bergeron-Findeisen-Wegener ya?y? olu?um teorisi. Yayylma ve
yo?unla?ma ile ya?mur damlasynyn büyümesi. E?rilik ve çözelti etkisi. Raoult
kanunu, Kelvin ve Köhler e?risi. Atmosferik yo?u?ma çekirde?i,
Collision-Coalesence teorisi. Ya?y? tipi. Bulut ve sis synyflamasy. Bulut tahmini.
Yapay bulut tohumlama.

Koordinatörleri
Sevinç Asilhan
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024