Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Aeronautics and Astronautics / MTO 462E - Şiddetli ve Tehlikeli Hava Olayları
 

MTO 462E - Severe and Hazardous Weather

Course Objectives

Hidro-meteorolojik afetlerin temel özellikleri ve meteorologların afet yönetimindeki rolü hakkındaki temel bilgiler, gök gürültülü fırtınalar, hortumlar, ani seller, kar, dolu ve kış fırtınaları, kuraklık, sis, sıcak ve soğuk hava dalgaları, vb. gibi şiddetli ve tehlikeli hava olaylarına yönelik olarak incelenecektir.

Course Description

Hidro-meteorolojik afetlerin temel özellikleri ve meteorologların afet yönetimindeki rolü hakkındaki temel bilgiler, gök gürültülü fırtınalar, hortumlar, ani seller, kar, dolu ve kış fırtınaları, kuraklık, sis, sıcak ve soğuk hava dalgaları, vb. gibi şiddetli ve tehlikeli hava olaylarına yönelik olarak incelenecektir.

Course Coordinator
Filiz Türk Katırcıoğlu
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024