Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Aeronautics and Astronautics / MTO 462E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Şiddetli ve Tehlikeli Hava Olayları
English Severe and Hazardous Weather
Course Code
MTO 462E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 8
3 2 1 -
Course Language English
Course Coordinator Filiz Türk Katırcıoğlu
Course Objectives Hidro-meteorolojik afetlerin temel özellikleri ve meteorologların afet yönetimindeki rolü hakkındaki temel bilgiler, gök gürültülü fırtınalar, hortumlar, ani seller, kar, dolu ve kış fırtınaları, kuraklık, sis, sıcak ve soğuk hava dalgaları, vb. gibi şiddetli ve tehlikeli hava olaylarına yönelik olarak incelenecektir.
Course Description Hidro-meteorolojik afetlerin temel özellikleri ve meteorologların afet yönetimindeki rolü hakkındaki temel bilgiler, gök gürültülü fırtınalar, hortumlar, ani seller, kar, dolu ve kış fırtınaları, kuraklık, sis, sıcak ve soğuk hava dalgaları, vb. gibi şiddetli ve tehlikeli hava olaylarına yönelik olarak incelenecektir.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024