Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Aeronautics and Astronautics / MUK 203 - Mukavemet I
 

MUK 203 - Strength of Materials

Course Objectives

1.Yapısal analizin teorik temelini detaylı ve tam olarak kapsamak.
2. Malzeme özellikleri ile yapısal mukavemet kavramları arasındaki ilişkiyi öğretmek.
3. Öğrencilere yapısal tasarım için gerekli temel bilgileri öğretmek ve temel becerileri sağlamak.

Course Description

Introduction; Concept of modeling and basic principals. Stress. Strain. Mechanical properties of materials. Axial load. Torsion. Bending.

Course Coordinator
Zahit Mecitoğlu
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024