Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Aeronautics and Astronautics / MTO 334 - Atmosfer Dinamiği II
 

MTO 334 - Atmosferic Dynamics II

Course Objectives

1 - Meteoroloji Mühendislerine oluşan hava koşullarının oluşum şekillerini ve nasıl çalıştığını açıklama becerisi kazandırmak.
2 - Bu beceriyi kullanarak hava öngörülerinin neden başarılı veya başarısız olduğunu anlayarak hava öngörüsünü geliştirmek için yeni yöntemler geliştirebilmelerini sağlamak.

Course Description

İzobarik koordinatlarda temel denklemler, Jeopotansiyel, Dengelenmiş eğrisel akış, Tabii kordinatlar, Gradyan rüzgar yaklaşımı, Siklostrofik akış, Akım çizgileri ve yörüngeler, Blaton eşitliği, Jeostrofik rüzgarın düşey kayması, Termal rüzgar, Düşey hareket, Mutlak açısal momentum, Sirkülasyon ve vortisiti, Sirkülasyon teoremi, Kara ve deniz meltemleri, Potansiyel vortisiti, Vortisiti denklemi, Vortisiti denkleminin ölçek analizi, Atmosferik salınımlar, Lineer Pertürbasyon teorisi, Basit dalga tipleri, Atmosferik dalgalar, Gravite dalgaları, Rossby dalgaları.

Course Coordinator
Elçin Tan
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024