Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Aeronautics and Astronautics / MTO 334 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Atmosfer Dinamiği II
English Atmosferic Dynamics II
Course Code
MTO 334 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 6
- 3 1 -
Course Language English
Course Coordinator Elçin Tan
Course Objectives 1 - Meteoroloji Mühendislerine oluşan hava koşullarının oluşum şekillerini ve nasıl çalıştığını açıklama becerisi kazandırmak.
2 - Bu beceriyi kullanarak hava öngörülerinin neden başarılı veya başarısız olduğunu anlayarak hava öngörüsünü geliştirmek için yeni yöntemler geliştirebilmelerini sağlamak.
Course Description İzobarik koordinatlarda temel denklemler, Jeopotansiyel, Dengelenmiş eğrisel akış, Tabii kordinatlar, Gradyan rüzgar yaklaşımı, Siklostrofik akış, Akım çizgileri ve yörüngeler, Blaton eşitliği, Jeostrofik rüzgarın düşey kayması, Termal rüzgar, Düşey hareket, Mutlak açısal momentum, Sirkülasyon ve vortisiti, Sirkülasyon teoremi, Kara ve deniz meltemleri, Potansiyel vortisiti, Vortisiti denklemi, Vortisiti denkleminin ölçek analizi, Atmosferik salınımlar, Lineer Pertürbasyon teorisi, Basit dalga tipleri, Atmosferik dalgalar, Gravite dalgaları, Rossby dalgaları.
Course Outcomes 1 - Gözlenmiş geopotansiyel yükseklik ve sıcaklık verilerini kullanarak atmosferde yükselici veya inici hareket bölgelerini saptamak,
2 - Gözlenmiş basınç dağılışı ve geopotansiyel yükseklik verilerini kullanarak maksimum rüzgar bölgelerini saptamak,
3 - Bir yüksek veya alçak basınç merkezi etrafındaki rüzgar dağılışını kullanarak bu bölgelerdeki parsel yörüngelerini belirlemek
4 - Bir tabakada ölçülmüş sıcaklık dağılışı verilerini kullanarak, tabakanın tabanında ölçülmüş rüzgar yön ve şiddetinden tabakanın tepesindeki rüzgar yön ve şiddetini saptamak ve tabakadaki adveksiyonu belirlemek,
5 - Mutlak açısal momentumun korunumu yasasını kullanarak boylamlara paralel olarak veya düşey yönde hareket eden hava parsellerinin ulaştıkları konumlarda sahip olacakları zonal hızları tayin etmek,
6 - Gözlenmiş rüzgar dağılışı verilerini kullanarak belli bir bölgedeki sirkülasyonu ve bağıl vortisitinin düşey bileşeninin büyüklüğünü saptamak,
7 - Sahil bölgelerinde, kara ve deniz üzerinde gözlenmiş basınç ve sıcaklık dağılışı verilerini kullanarak oluşacak meltem rüzgarları hakkında kestirimde bulunmak,
8 - Potansiyel vortisitinin korunumu prensibini kullanarak dağların rüzgar altı bölgelerinde oluşan olukların oluşum nedenlerini açıklayabilmek
9 - Pertürbasyon metodunu kullanarak, atmosferi idare eden nonlineer temel denklemleri ve atmosferdeki dalga hareketlerini idare eden denklemleri lineer duruma getirmek
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024