Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / MIM 113E - Statik
 

MIM 113E - Statics

Course Objectives

1. Matematik, fen ve mühendislik bilgisini uygulamaya dökme yeteneğini kazandırma
2. İhtiyaca uygun sistem, eleman veya yöntem tasarlama yeteneğini kazandırma
3. Mimarlık öğrencilerine yönelik yapısal mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözmek için ön bilgilerin elde edilmesi için gerekli becerileri sağlama
4. Temel fizik ve mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisini kazandırma

Course Description

Concept of Force. Concurrent forces in a plane. Parallel forces in a plane. Moment of a force and couple. General case of forces in a plane. Centroids. Supports and reactions. Loads. Friction. Cables. Moments of intertia.

Course Coordinator
Gülseren Erol Soyöz
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023