Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / MIM 322 - Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon
 

MIM 322 - Conservation of Historic Buildings and Sites

Course Objectives

1 - Tarihi çevreye duyarlılık geliştirmek
Dersin Amacı 2 - Tarihi çevrelerin ve anıtların korunması için gerekli teknik donanımı kazandırmak
3 - Tarihi çevredeki yeni tasarımların uyması gereken ilkeleri aktarmak

Course Description

Tarihi yapı korumanın kuramsal temeli. Çağdaş koruma kuramının 19. yüzyıldan günümüze dek gelişimi.
Restorasyon öncesinde yapılan araştırmalar, koruma ölçütleri ve korunacak değerlerin tanımı. Restorasyon teknikleri (sağlamlaştırma,
bütünleme, yenileme vb.), gerçekleştirilmiş restorasyonlardan örnekler. Korunacak alanların seçimi, çözümleme
yöntemleri, sokak, mahalle ve kent ölçeğinde koruma örnekleri. Türkiye de korumanın yasal ve örgütsel yönleri. Koruma
eğitimi.

Course Coordinator
Yegan Kahya Sayar
Gülsüm Tanyeli
Ayşegül Ağan
Zeynep Eres Özdoğan
Filiz Ayaz
Sakine Yıldız Salman
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024